ทย.ยื้อ "ท่าอากาศยานกระบี่" หวั่นเสียรายได้หลัก

ทย.ยื้อ "ท่าอากาศยานกระบี่" หวั่นเสียรายได้หลัก

ทย.ยื้อ "ท่าอากาศยานกระบี่" หวั่นเสียรายได้หลัก

รูปข่าว : ทย.ยื้อ "ท่าอากาศยานกระบี่" หวั่นเสียรายได้หลัก

กรมท่าอากาศยานโต้โอนท่าอากาศยานกระบี่ให้ ทอท. พร้อมถามหาผู้รับผิดชอบหากรายได้สูญกว่า 400 ล้านบาท

วันนี้ (22 ส.ค.2562) นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ตามที่ ทอท. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าไปบริหารท่าอากาศยาน 4 แห่งของกรมท่าอากาศยาน โดยขอเปลี่ยนจากท่าอากาศยานสกลนคร เป็นท่าอากาศยานกระบี่นั้น กรมท่าอากาศยานเห็นว่า หาก ครม. มีมติมอบความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ ทอท.เข้าไปดูแลและบริหารจัดการแทนกรมท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานกระบี่ เป็น 1 ใน 4 ของท่าอากาศยานที่ ทอท. จะเข้าบริหารจัดการแทน จะทำให้กรมท่าอากาศยานประสบปัญหาการบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาในอีก 24 ท่าอากาศยานที่เหลือ

 

ปัจจุบันกรมท่าอากาศยาน มีรายได้จากการให้บริการท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง 28 แห่ง ในปี 2561 เป็นเงิน 852,466,789 บาท โดยรายได้หลักมาจากท่าอากาศยานกระบี่ ในปี 2561 เป็นเงิน 469,408,760 บาท คิดเป็น 55.05 % ประกอบกับท่าอากาศยานเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และรัฐบาลได้ให้งบประมาณลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ไปมากแล้ว เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการ เช่น การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 และการขยายลานจอดอากาศยานซึ่งกำลังดำเนินการอยู่

 

ประกอบกับ ขณะนี้กรมท่าอากาศยาน อยู่ในระหว่างจัดทำโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียน เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการพึ่งพางบประมาณของรัฐปีละ 1,000 ล้านบาท และใช้สำหรับแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้โดยสารในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ การซ่อมบำรุงล่าช้า และการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสนามบิน


ใครจะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น และคำขอในการสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ เพื่อบริการประชาชน อาจจะต้องขอทบทวน  เนื่องจากกรมท่าอากาศยาน ไม่สามารถรับภาระในการบริหารจัดการ และซ่อมบำรุงท่าอากาศยานที่เหลือทั้ง 24 แห่งได้ อาจจะเสนอกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาอีกครั้ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า เตรียมเชิญทั้งกรมท่าอากาศยาน และ ทอท. มาหารือถึงแผนการรับโอน 4 สนามบิน โดยเฉพาะตามที่บอร์ด ทอท. มีมติให้รับโอนสนามบินกระบี่มาบริหารจัดการแทน ทั้งนี้จากกรณีดังกล่าว ยังเป็นเรื่องของมติบอร์ด ทอท.พิจารณาเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมาหารือเพื่อสรุปกันอีกครั้ง

เรื่องสนามบินกระบี่ เป็นเรื่องที่บอร์ด ทอท.พิจารณา ซึ่งถ้ากรมท่าอากาศยานไม่เห็นด้วย ก็อยู่ที่กรมท่าอากาศยาน ว่าจะให้เหตุผลอะไร และที่ไม่ให้เพราะอะไร คนที่ตัดสินใจคือกรมท่าอากาศยาน เพราะเขาเป็นเจ้าของ ต้องมาคุยกัน ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลย

ด้าน นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม กล่าวว่า สนามบินกระบี่ถือเป็นอีกสนามบินหลักในภาคใต้มีผู้โดยสารที่ใช้บริการปีละ 4 ล้านคน สนับสนุนการสร้างรายได้ด้านท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ โดยในปี 2563 ได้รับงบประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนเพิ่มอัตรารองรับเครื่องบินขึ้นอีกจากเดิม 11 ลำ เพิ่มเป็น 14 ลำ ขยายการรองรับผู้โดยสาร 7-8 ล้านคน/ปี ในอนาคตรวมทั้งสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารเพิ่มอีก 1 แห่ง รองรับผู้โดยสารประมาณจาก 3 หมื่นตารางเมตรเป็น 6 หมื่นตารางเมตร และขยายรันเวย์ให้มีระยะทางยาวขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน