เรือนจำพะเยาพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง หวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

เรือนจำพะเยาพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง หวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

เรือนจำพะเยาพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง หวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

รูปข่าว : เรือนจำพะเยาพัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง หวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

พัฒนาฝีมือแรงงาน เรือนจำ ร่วมมือกับสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย จ.พะเยา ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง เพื่อพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังมีโอกาสทำงานหลังพ้นโทษ

วันนี้ (23 ส.ค.62) เรือนจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย จ.พะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีอาชีพ รวมทั้งมีตลาดรองรับ โดยมุ่งเน้นสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง ผ่านกระบวนการฝึกอาชีพ และนำงานเข้ามาให้กับผู้ต้องขังที่ได้ผ่านการฝึกทำ ในรูปแบบโรงงานในเรือนจำ ให้โอกาสผู้ต้องขังได้ผลิตงานฝีมือที่มีความชำนาญและความต้องการของตลาดเข้ามาดำเนินการ

 

 

เช่น การฝึกอาชีพสาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้โดยเทคโนโลยี การตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า การทำขนม ฯลฯ

 

 

ซึ่งทุกวิชาชีพที่ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนานั้นจะมีสถานประกอบการรองรับและได้รับค่าจ้าง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสผู้ต้องขังที่มีฝีมือและทักษะในด้านต่าง ๆ หากพ้นโทษไปก็จะมีสถานประกอบการรองรับ และเข้าสู่กระบวนการ การทำงานที่สร้างรายได้ให้กับตนเองได้

 

กลับขึ้นด้านบน