"พุทธิพงษ์" จัดศูนย์เฟคนิวส์เซนเตอร์ เน้นคัดกรองข่าว

"พุทธิพงษ์" จัดศูนย์เฟคนิวส์เซนเตอร์ เน้นคัดกรองข่าว

"พุทธิพงษ์" จัดศูนย์เฟคนิวส์เซนเตอร์ เน้นคัดกรองข่าว

รูปข่าว : "พุทธิพงษ์" จัดศูนย์เฟคนิวส์เซนเตอร์ เน้นคัดกรองข่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยันว่าได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ไว้พร้อมแล้ว เน้นคัดกรองข่าว และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยไม่ได้มุ่งแค่เรื่องการเมือง

วันนี้ (26 ส.ค.2562) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ากระทรวงฯจะดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะประชาชนฐานรากให้ได้ประโยชน์และเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น

ขณะที่ด้านสังคม จะเน้นการสร้างเครือข่ายการค้าขายออนไลน์ สนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ตในการเพื่อให้ความรู้กับประชาชนมากขึ้น ส่วนการจัดตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ซึ่งต้องเร่งจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯ ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินการไว้แล้วโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน เช่น การคัดกรองข้อมูลข่าวปลอม โดยจะใช้คณะกรรมการในการคัดกรองและบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ บุคคลที่เผยแพร่ข่าวปลอมที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ย้ำว่าการจัดตั้งศูนย์ฯ นี้เพื่อดูแลให้ครอบคลุมในทุกมิติ ที่กระทบต่อภาพรวมของประเทศไม่เฉพาะเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ซึ่งประชาชนถือว่าเป็นกำลังหลักที่จะช่วยแชร์ข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อป้องกันให้สังคมปราศจากข่าวปลอม

ส่วนด้านมาตรการเชิงรุก เมื่อมีข้อมูลของข่าวปลอมที่แน่ชัดแล้วก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายเข้าไปตรวจสอบ หากพบว่าผิดจริง ก็จะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดและมีบทลงโทษที่ชัดเจน  โดยตั้งเป้าว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในเร็วๆนี้

กลับขึ้นด้านบน