เตรียมปั้นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ

เตรียมปั้นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ

เตรียมปั้นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ

รูปข่าว : เตรียมปั้นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ

รมช.คมนาคมระบุ เตรียมปั้นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 ล้านคนภายใน 4 ปี

วันนี้ (26 ส.ค.) นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำท่วมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชว่า การปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร (ขยายต่อเติมห้องผู้โดยสารขาออก) วงเงินงบประมาณ 39 ล้านบาท ล่าสุดดำเนินการไปเพียงร้อยละ 22 และสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่ พ.ย.2561 ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานแจ้งเหตุที่เกิดความล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และงานอื่นๆ ตั้งแต่ พ.ย.2561 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

 

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 450 คนต่อชั่วโมง เป็น 600 คนต่อชั่วโมง โดยการขยายห้องผู้โดยสารขาออกให้สามารถรองรับได้จากเดิม 225 คนต่อชั่วโมง เป็น 375 คนต่อชั่วโมง

 


สำหรับโครงการก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำท่วม วงเงิน 353 ล้านบาท โดยจากการหารือร่วมกับตัวแทนผู้รับจ้างแจ้งว่า ได้เร่งงานเต็มที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2562 โดยได้เร่งรัดการทำคันทางด้านหลังท่าอากาศยานให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดเส้นทางเดินทางเข้า–ออกท่าอากาศยานแทนด้านหน้าท่าอากาศยาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2562 และต่อเนื่องในเดือน พ.ย. จะปิดทางเข้า–ออกด้านหน้าท่าอากาศยาน (ใช้ทางเข้า-ออกด้านหลังท่าอากาศยานแทน) เพื่อทำคันทางด้านหน้าท่าอากาศยานที่เหลืออีก 1 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาทำคันทางประมาณ 1 เดือน โดยทางบริษัทผู้รับจ้างได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ ประตูเหล็กเปิด ปิดประตูน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมท่าอากาศยานในปีนี้แล้ว

ปัญหาการก่อสร้างที่ล่าช้าเกิดจากการแก้ไขแบบงานที่ล้าช้ามาก ซึ่งใช้เวลาดำเนินการแก้ไขแบบ 8-9 เดือน และยังไม่แล้วเสร็จ จะสอบถามข้อมูลจากอธิบดีกรมท่าอากาศยานต่อไป ทั้งนี้ ส่วนงานก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม ผู้รับจ้างยืนยันว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมท่าอากาศยานอย่างแน่นอน และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

 นอกจากนี้ยังแผนที่เตรียมจะพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ หลังได้รับความนิยมจากผู้โดยสารต่างชาติเป็นจำนวนมาก และเชื่อว่าหากมีการบริการจัดการที่ จะสามารถดำเนินการได้ สำหรับปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนั้น ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านคนต่อปี และคาดว่าภายใน 4 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านคนต่อปี

กลับขึ้นด้านบน