เปิดทางเคลียร์โฮปเวลล์

เปิดทางเคลียร์โฮปเวลล์

เปิดทางเคลียร์โฮปเวลล์

รูปข่าว : เปิดทางเคลียร์โฮปเวลล์

บอร์ด PPP เปิดทาง การทางพิเศษฯ ต่ออายุสัญญาสัมปทานเอกชน แทนจ่ายเงินค่าโง่ทางด่วน 1.9 พันล้านบาท

ความพยายามในการเจรจาแก้ปัญหาสัญญาสัมปทาน ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัทโฮปเวลล์ ซึ่งกระทรวงคมนาคม จะยื่นข้อเสนอขยายอายุสัญญาสัมปทาน 3 เส้นทาง นาน 30 ปี แทนการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียโอกาส หรือ ค่าโง่ทางด่วน 1 พัน 9 ร้อยล้านบาท

ประเด็นนี้ ถูกนำเข้าหารือ ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ พีพีพี ที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (26 ส.ค.62)

นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวว่า ตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของ บอร์ดPPP  ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวว่า โดยปกติการขยายอายุสัญญาโครงการลงทุนแบบ PPP สามารถทำได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการหารือผู้เกี่ยวข้อง ก่อนหมดสัญญา 5 ปี

 

แต่หากเป็นโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และประชาชนได้ประโยชน์ น่าจะสามารถต่ออายุสัญญาได้ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการดังกล่าว แต่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ บอร์ดพีพีพี วินิจฉัยเพียงปมข้อกฎหมาย แต่ไม่ได้ให้การรับรอง เนื้อหาในสัญญา หรือ กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อาจนำข้อวินิจฉัยนี้ ไปเจรจาต่อสัญญาเอกชน เพื่อยุติปัญหาค่าโง่ฯ

ผมขออกตัวก่อนเลยว่า เรื่องนี้ มองในประเด็นข้อกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับว่า จะเอาไปใช้ต่อสัญญาสัมปทาน เพื่อเจรจาค่าโง่ทางด่วนหรือไม่

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด พีพีพี ยังเห็นชอบ หลักการลงทุน โครงการศูนย์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ของกรมการแพทย์มูลค่ารวมกว่า 8,200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นโครงการ PPPเชิงสังคมในกิจการด้านสาธารณสุขโครงการแรก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

โดยมีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุม ในอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เข้าถึงได้ และช่วยลดความแออัดในการใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐ ในรูปแบบ หรือ เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคาร และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด

และรัฐจะเป็นผู้บริหารและให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ (PPPGrossCost) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี โดยประสานบีโอไอ ปรับปรุงเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน การลงทุนเชิงสังคมดังกล่าว ให้จูงใจมากขึ้น

นอกจากนี้ บอร์ดพ​ีพีพี ยังเห็นชอบหลักการของโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ของการเคหะแห่งชาติมูลค่ารวมกว่า 5,500 ล้านบาท โดยเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และมีโรงพยาบาลหรือกิจการด้านดูแลรักษาสุขภาพ และศูนย์การค้าชุมชน เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้โครงการที่อยู่อาศัยมีคุณภาพมากขึ้น บนเนื้อที่รวม 52 ไร่ บริเวณตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เป็นรูปแบบที่กคช. ให้เอกชนเช่าที่ดิน เพื่อดำเนินการลงทุนออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงการ ระยะเวลาสัญญา 30 ปี และได้เร่งรัดให้พิจารณาความชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลงทุน และเศรษฐกิจไทย

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน