"พล.อ.ประยุทธ์" นำ ครม.รับพระราชทานพรพรุ่งนี้

"พล.อ.ประยุทธ์" นำ ครม.รับพระราชทานพรพรุ่งนี้

"พล.อ.ประยุทธ์" นำ ครม.รับพระราชทานพรพรุ่งนี้

รูปข่าว : "พล.อ.ประยุทธ์" นำ ครม.รับพระราชทานพรพรุ่งนี้

ลำดับพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ลำดับพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 

เวลา 08.00 น.

  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อม

เวลา 08.45 น.

  • เรียนเชิญ คณะรัฐมนตรี เข้าประจำจุดยืน ณ ห้องรับรองชั้น 5

เวลา 09.00 น.

  • นายกรัฐมนตรี เข้าประจำจุดยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวรายงาน
  • นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชิญพระราชดำรัสวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • นายกรัฐมนตรีเข้ารับพระราชดำรัส และกลับมายืน ณ จุดเดิม
  • คณะรัฐมนตรี เข้ารับพระราชดำรัส ตามลำดับ
  • ถวายความเคารพพร้อมกัน
  • เสร็จพิธี

 

กลับขึ้นด้านบน