กกต.มีมติ ให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพ

กกต.มีมติ ให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพ

กกต.มีมติ ให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพ

รูปข่าว : กกต.มีมติ ให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพ

กกต. มีมติ ให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพของการเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ยื่นร้องต่อ กกต.

วันนี้ (26 ส.ค. 2562) การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ ที่ประชุมมีมติให้พรรคประชาชนปฏิรูปมีเหตุสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามความเห็นของพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง  จึงเห็นควรประกาศการสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และมีผลสิ้นสภาพพรรคหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง คอนเลิกพรรคการเมืองตามข้อบังคับพรรค ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า  มีกรณีเป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 (7) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560

ทั้งนี้มีรายงานว่าในที่ประชุม กกต.ไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงทางสัมคมว่า เมื่อพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมือง แล้วสถานะการเป็น ส.ส.ของนายไพบูลย์ ยังคงอยู่หรือไม่ แต่ย้ำถึงการดำเนินการตามมาตรา 91 ของกฎหมายพรรคการเมือง

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ยืนยันที่จะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ ภายใน 60 วันหลัง กกต. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าพรรคสิ้นสภาพลง ตามที่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง..เปิดทางไว้ แต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงสถานภาพความเป็น ส.ส.

 

 

กลับขึ้นด้านบน