ไทม์ไลน์ รื้อลานสาธารณะรินคำ จ.เชียงใหม่

ไทม์ไลน์ รื้อลานสาธารณะรินคำ จ.เชียงใหม่

ไทม์ไลน์ รื้อลานสาธารณะรินคำ จ.เชียงใหม่

รูปข่าว : ไทม์ไลน์ รื้อลานสาธารณะรินคำ จ.เชียงใหม่

ปัญหาลานแยกรินคำ หรือ แยกเมญ่า ที่หน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า ขอใช้พื้นที่กรมทางหลวงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ล่าสุด กรมทางหลวงจะรื้อลานน้ำพุหน้าห้าง เพื่อขยายถนนผิวการจราจรเป็น 2 ช่องทางจราจร ไทยพีบีเอสพาย้อนดูปัญหาที่เกิดขึ้น

28 พ.ค.2556 บริษัทมายาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขออนุญาตปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 1 กรมทางหลวงพิจารณา 25 มิ.ย.2556

3 ต.ค.2556 บริษัทมายาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขออนุญาตปรับปรุงภูมิทัศน์ ครั้งที่ 2 กรมทางหลวงพิจารณา 7 พ.ย.2556

3 พ.ย.2560 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อนำข้อมูลปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับชุมชน ที่วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

16 ก.ค.2561 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทำหนังสือเสนอกรมทางหลวงขอยกเลิกปรับปรุงภูมิทัศน์ ของบริษัทมายาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

8 ส.ค.2561 กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย แจ้งยกเลิกให้ใช้พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

9 ส.ค.2561 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มีหนังสือยกเลิก ให้บริษัทมายาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างก่อสร้าง

25 ก.ย.2561 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทำสัญญาจ้าง หจก. เชียงใหม่ เอสพี คอนสตรัคชั่น ก่อสร้าง เริ่มสัญญา 25 ก.ย.2561 สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ.2562 ระยะเวลา 150 วัน งบประมาณ 9.45 ล้านบาท

 

 

16 ต.ค.2561 เครือข่ายเพื่อสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง หรือ คสรพ. (กลุ่ม ผศ.วสันต์ จอมภักดี นักวิชาการ และภาคประชาชน ขอให้ระงับโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจนกว่าจะหาข้อยุติได้ 

16 ต.ค.2561-12 ก.ค.2562 กลุ่ม คสรพ. ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมและหลายหน่วยงาน มีการประชุมหารือตลอดกับแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แต่ไม่ได้ข้อสรุป

 

 

19 ก.ค.2562 จ.เชียงใหม่ ตั้งคณะทำงานพิจารณารูปแบบการก่อสร้าง การปรับปรุงลานหน้าห้างเมญ่า โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน (ครบกำหนด 3 ส.ค.2562)

24 ก.ค. 2562 คณะทำงานประชุมร่วมปรับปรุงแบบ สรุปสารสำคัญ ดังนี้

- กรมทางหลวง สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดสรรงบประมาณปี 2563 ภายในเดือน ม.ค. โดยมี อาจารย์ ศิริชัย (คณะทำงาน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับเป็นผู้ออกแบบ

 


-คณะทำงานเห็นสอดคล้อง ปรับลดระดับความสูงของลานกิจกรรม จะมีความสูงจากระดับทางเท้าของกรมทางหลวง 15 เซนติเมตร

- ความเห็นยังไม่สามารถสรุปหาข้อยุติที่ลงตัวได้ ระหว่างคณะทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. คณะทำงานจากกรมทางหลวง ยืนยันว่าเห็นควรทำการขยายเพิ่มช่องทางจราจรบริเวณแยก ซึ่งจะกินพื้นที่ลานกิจกรรมประมาณ 7 เมตร ตลอดความยาว 128 เมตร ด้านหน้าห้างเมญ่า เพื่อให้การจราจรคล่องตัว ปลอดภัย และใช้งบประมาณคุ้มค่า

2. คณะทำงานจากภาควิชาการ ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างขยายเพิ่มช่องทางจราจรบริเวณแยก ซึ่งจะกระทบกับพื้นที่ลานกิจกรรม

5 ส.ค. 2562 คณะทำงานส่งรายงานการประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับทราบ

 

 

15 ส.ค. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายประชุม ประกอบด้วย

- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เจ้าของโครงการ/สัญญาจ้าง

- รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ผู้ร้องเรียนให้กรมทางหลวง ดำเนินการตามแบบ

- กลุ่ม คสรพ. กลุ่มผู้ร้องเรียนให้ระงับโครงการก่อสร้าง และคงพื้นที่ลานหน้าห้างเมญ่าไว้

- นายวิรุฬ พรรณเทวี ประธานประชุม รับฟังความเห็น จากทั้ง 3 ฝ่าย

ข้อสรุปผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย

1. กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะทำการก่อสร้างตามรูปแบบกรมทางหลวง ที่มีการแก้แบบปรับปรุง โดยจะขอขยายเพิ่มผิวจราจรบริเวณแยก และจัดให้มีลานกิจกรรมของกรมทางหลวง โดยพิจารณาจากข้อมูลและเหตุผลความจำเป็น ประโยชน์สาธารณะ และความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ ประกอบกับ พ.ร.บ.ทางหลวง

2.กลุ่ม คสรพ. ยืนยันไม่เห็นด้วยรูปแบบขยายผิวจราจรของกรมทางหลวง โดยให้คงพื้นที่ลานกิจกรรมไว้เท่าเดิม 

3.กลุ่ม รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช เห็นด้วยกับรูปแบบของกรมทางหลวงที่ปรับแก้เพิ่มช่องทางจราจร และลานกิจกรรมของกรมทางหลวง

 

 

ล่าสุดวานนี้ (26 ส.ค.2562) บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เริ่มล้อมรั้วชั่วคราว ก่อนจะรื้อถอนลานน้ำพุหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า บริเวณแยกรินคำ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวง

ขณะที่ กลุ่ม คสรพ. ที่ประกอบด้วย นักวิชาการ นักศึกษา และภาคประชาชน เตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

กลับขึ้นด้านบน