เตรียมฝึกผสม "ทร.อาเซียน-สหรัฐฯ" เปิดฉาก 2 - 6 ก.ย.นี้

เตรียมฝึกผสม "ทร.อาเซียน-สหรัฐฯ" เปิดฉาก 2 - 6 ก.ย.นี้

เตรียมฝึกผสม "ทร.อาเซียน-สหรัฐฯ" เปิดฉาก 2 - 6 ก.ย.นี้

รูปข่าว : เตรียมฝึกผสม "ทร.อาเซียน-สหรัฐฯ" เปิดฉาก 2 - 6 ก.ย.นี้

เปิดมิติใหม่ฝึกผสมกองทัพเรืออาเซียน กับ สหรัฐฯ 2- 6 ก.ย.นี้ ในพื้นที่การฝึกแหลมกาเมา เวียดนาม ในรูปแบบ บก.กองกำลังเฉพาะกิจผสมบนเรือหลวงกระบี่

วันนี้ (27 ส.ค.2562) พล.ร.ท.กาญจน์ ดีอุบล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า การฝึกผสม ASEAN – U.S. Maritime Exercise (AUMX) นับเป็นการฝึกผสมทางเรือในลักษณะพหุภาคีครั้งแรกระหว่างกองทัพเรือในภูมิภาคอาเซียน และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยจะมีพิธีเปิดการฝึกในวันที่ 2 ก.ย.2562 บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับกำลังที่เข้าร่วมการฝึก คือ กองทัพเรือชาติสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จะจัดตั้ง บก.กองกำลังเฉพาะกิจผสม (บก.CTF) บนเรือหลวงกระบี่ โดยมี พล.ร.ต.สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจผสม และมี CAPT MATT JERBI ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจผสม และมีกำลังพล กองทัพเรือชาติสมาชิกอาเซียน ปฏิบัติหน้าที่ใน บก.CTF ซึ่งทำหน้าที่ในส่วนปฏิบัติการทางเรือและอากาศยาน ส่วนติดตามสถานการณ์ทางทะเล และส่วนควบคุมการฝึก โดยมีเรือเข้าร่วมการฝึก จำนวน 8 ลำ อากาศยาน จำนวน 2 เครื่อง

ทั้งนี้จะจำลองสถานการณ์การฝึก เริ่มต้นด้วยการรับข่าวสารจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนและสหรัฐฯว่า จะมีเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยในการกระทำผิดกฎหมายในทะเล เดินทางเข้ามาในบริเวณน่านน้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามทางทะเลร่วมกัน ทำให้ชาติสมาชิกอาเซียนและสหรัฐฯ จัดตั้งกองกำลังทางเรือเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล ค้นหา ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายต่อเรือต้องสงสัยดังกล่าว

จากนั้น กองทัพเรือสหรัฐฯ จะส่งเรือต้องสงสัยสมมติเข้าร่วมการฝึกฯจำนวน 3 ลำ เดินทางจากบริเวณช่องแคบมะละกา – พื้นที่การฝึก และจากบริเวณ ชายฝั่งประเทศเวียดนาม – พื้นที่การฝึก และทำการป้อนโจทย์ตามสถานการณ์การฝึกผ่านระบบสารสนเทศ (IFC’s Real Time Information – Sharing System : IRIS) และระบบ CENTRIX โดย บก.CTF จะติดตามภาพสถานการณ์ทางทะเล รวมทั้งประสานข้อมูลกับส่วนติดตามสถานการณ์การฝึก ณ ศูนย์ Changi C2 Center สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผ่านระบบดังกล่าว เพื่อติดตามเป้าที่ต้องการและสั่งการให้กองกำลังเฉพาะกิจผสม ดำเนินการตรวจค้นและจับกุมเรือต้องสงสัยต่อไป

ทั้งนี้ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า การฝึก ผสม ASEAN – U.S. Maritime Exercise. ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางรนทะเล มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เสริมสร้างการตระหนักรู้และปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างชาติต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

โดยจะไม่มีการฝึกการใช้อาวุธหรือปฏิบัติการทางทหารแต่อย่างใด และจะทำการฝึกบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมกาเมา ประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว เผชิญกับภัยคุกคามเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ ตามวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือในการเป็น หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

กลับขึ้นด้านบน