ครม.ไฟเขียวย้าย 5 อธิบดี ก.เกษตรฯ คนสนิทรัฐบาลใหม่ขยับ

ครม.ไฟเขียวย้าย 5 อธิบดี ก.เกษตรฯ คนสนิทรัฐบาลใหม่ขยับ

ครม.ไฟเขียวย้าย 5 อธิบดี ก.เกษตรฯ คนสนิทรัฐบาลใหม่ขยับ

รูปข่าว : ครม.ไฟเขียวย้าย 5 อธิบดี ก.เกษตรฯ คนสนิทรัฐบาลใหม่ขยับ

ครม.ไฟเขียวโยกย้าย 5 กรม ใหญ่ กระทรวงเกษตรฯ ดันขั้วอำนาจเก่าเข้ากรุ เปิดทางข้าราชการใกล้ชิดขัั้วอำนาจใหม่ขึ้นตำแหน่งใหญ่

วันนี้ (27 ส.ค.2562) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง(ระดับ 10) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ราย และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ประกอบด้วย นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวง ขึ้นเป็น รองปลัดกระทรวง นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นรองปลัดกระทรวง นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการข้าว

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมประมง  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า การโยกย้ายครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งสำคัญที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรมว.เกษตรฯ ได้แต่งตั้งไว้ เช่น นายสำราญ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ถูกโยกมาเป็นรองปลัด  นายพิเชษฐ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่โยกมาเป็นผู้ตรวจราชการ 

ขณะที่นายวราวุธ และนายมีศักดิ์ ที่มีความสนิทสนมกับพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนนายสุดสาคร ใกล้ชิดกับพรรคชาติไทย ส่วนนายปราโมทย์ ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพราะใกล้ชิดกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย

ในส่วนการแต่งตั้งรอบสองที่จะเสนอเข้าครม.ครั้งหน้า คาดว่าจะเสนอรายชื่อแต่งตั้งอธิบดีกรมหม่อนไหม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทั้งนี้มีแนวโน้มว่านายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม จะขึ้นเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม เนื่องมีความสนิมกับคนในพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้จะมีการสลับนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาเป็นเลขาธิการส.ป.ก. และให้นายวิณะโรจน์ ทรัพย์สุข เลขาธิการส.ป.ก.ไปเป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

กลับขึ้นด้านบน