ดันราคาน้ำมันปาล์มทะลุ 3 บาท/กก.

ดันราคาน้ำมันปาล์มทะลุ 3 บาท/กก.

ดันราคาน้ำมันปาล์มทะลุ 3 บาท/กก.

รูปข่าว : ดันราคาน้ำมันปาล์มทะลุ 3 บาท/กก.

หลังรัฐบาลออกมาตรการดูแลราคาปาล์ม ล่าสุด ราคาปาล์มทะลาย ขยับสูงขึ้นทะลุ 3 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว กระทรวพลังงานเตรียมลงพื้นที่หารือชาวปาล์มช่วงเดือนกันยายน

ราคารับซื้อปาล์มทะลาย (18%) ของโรงงานในพื้นที่ขยับสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะแหล่งเพาะปลูก จังหวัดกระบี่ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 อยู่ที่เฉลี่ย 3.00-3.40 บาทต่อกิโลกรัม สูงขึ้นจากราคา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ 2.20-2.80 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาปัจจุบันก็ปรับมาอยู่ระดับ 3.00-3.30 บาทต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการของกระทรวงพลังงานที่เร่งส่งเสริมให้รถยนต์ใช้น้ำมันดีเซล B10 และ B20 ทำให้โรงสกัดเร่งรับซื้อผลผลิตจากพี่น้องชาวสวนปาล์มมากขึ้น ดูดซับปริมาณผลปาล์มดิบที่ล้นตลาดในเดือนสิงหาคม นำไปสู่การปรับตัวของราคาปาล์ม ที่เคยลดเหลือ 2 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3.00 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว


ถือว่าเป็นสัญญาณดีที่ สะท้อนว่ามาตรการประสบผลสำเร็จ ทำให้ราคารับซื้อของโรงสกัดในพื้นที่เพาะปลูกใหญ่ๆ ของภาคใต้ ทั้งสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร ขยับตัวสูงขึ้นและเชื่อว่าราคามีโอกาสจะปรับสูงขึ้นได้อีก

มีรายงานข่าว ว่า ในช่วงเดือนกันยายนนี้ นายสนธิรัตน์ เตรียมที่จะลงพื้นที่แหล่งปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการรับซื้อผลผลิต เพื่อรับฟังปัญหาจากชาวสวนปาล์ม 

ขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน อนุมัติงบประมาณวงเงิน 13,378 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ที่ขึ้นทะเบียน 300,000 ราย ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม 2562 - กันยายน 2563


โดยรับซื้อกิโลกรัมละ 4 บาท ผลปาล์มทะลายต้องมีคุณภาพน้ำมัน 18%  ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อน้ำปาล์มดิบส่วนที่เหลือ 133,750 ตัน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางประกงให้ครบ 200,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 พฤษภาคม2562 ให้เสร็จภายใน2 สัปดาห์ 

และยังให้กระทรวงพลังงานเร่งผลักดันให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10เป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐานภายในสิ้นปีนี้ จากเดิมบี7 และสนับสนุนให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 บี7เป็นทางเลือก โดยเชื่อมั่นว่าจะทำให้ราคาน้ำมันปาล์มมีราคาที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนมีราคาที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน

กลับขึ้นด้านบน