"อัญชนา" ลาออก กรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"อัญชนา" ลาออก กรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

"อัญชนา" ลาออก กรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปข่าว : "อัญชนา" ลาออก กรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

อัญชนา หีมมิหน๊ะ ลาออก กรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและเวลาในการทำงานจึงไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษชนให้กับประชาชนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (27 ส.ค.2562) น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ เผยแพร่ข้อความและภาพผ่านเฟซบุ๊ก Anchana Heemmina ประกาศลาออก จากการเป็นกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเนื้อหาดังนี้

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรียน ประธานกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ด้วยข้าพเจ้าอัญชนา หีมมิหน๊ะ ได้รับการแต่งตั้งจากแม่ทัพภาค 4 ให้เป็นคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมต่อแม่ทัพภาค 4 ในการประกาศเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้การตอบรับการเป็นคณะกรรมการนั้นมีเจตนารมณ์ในการทำงานเพื่อให้เกิดการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการทำงานข้พเจ้าขอแสดงความชื่นชมและเคารพการทำงานของคณะกรรมการทุกท่าน แต่ด้วยข้าพเจ้าไม่มีศักยภาพและความสามารถเพียงพอในการทำงานนี้ และด้วยข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลในการทำงานและเวลาในการทำงานทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจที่ไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษชนให้กับประชาชนได้ ดังเจตนารมณ์เดิม ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดน ภาคใต้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้มีความจำเป็นที่จะต้องมีต่อไปเพื่อทำงานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน และข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการทุกท่านในการทำงานต่อไป

อัญชนา หีมมิหน๊ะ

 

กลับขึ้นด้านบน