สธ.เพิ่มคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 26 แห่ง

สธ.เพิ่มคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 26 แห่ง

สธ.เพิ่มคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 26 แห่ง

รูปข่าว : สธ.เพิ่มคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 26 แห่ง

สธ.เพิ่มคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 26 แห่งเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงน้ำมันกัญชาและตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ และเตรียมอบรมพยาบาลประจำคลินิกกัญชาฯ

วันนี้ (28 ส.ค.2562) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่า ขณะนี้ได้เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 26 แห่ง เป็นแผนปัจจุบัน 13 แห่ง โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สามารถผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ได้ 1.5 แสนขวดภายในเดือนมกราคม 2563 และสามารถผลิตได้มากขึ้นตามจำนวนผู้ป่วย

ทั้งนี้ รายงานเบื้องต้นมีผู้รับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการแล้ว 300 กว่าคน ได้รับการประเมินและจ่ายสารสกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ 76 คน ได้แก่โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคลมชัก โรคพาร์กินสันที่ดื้อต่อการรักษาและโรคปวดตามปลายประสาท เป็นต้น

ส่วนคลินิกกัญชาทางแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเครือข่ายแพทย์แผนไทยอีก 13 แห่ง เริ่มให้บริการในวันที่ 2 กันยายนนี้ โดยมี 2 ตำรับยา คือ ตำรับศุขไสยาศน์ จำนวน 4,400 ซอง และตำรับทำลายพระสุเมรุ จำนวน 2,000 ซอง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงสารสกัดน้ำมันกัญชาและยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.สุขุม กล่าวอีกว่าได้จัดทำแนวทางบริการและส่งต่อผู้ป่วยสารสกัดจากกัญชาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยผู้ป่วยลงทะเบียน หรือ walk in จะได้รับคำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นจากพยาบาล รับการตรวจวินิจฉัยโรค ประเมินความจำเป็นการใช้ยา และหากเข้าเกณฑ์จะให้ผู้ป่วยเซ็นเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเภสัชกรจะตรวจสอบ จ่ายยาตามใบสั่งยา และให้คำแนะนำผู้ป่วย จากนั้นจะติดตามการรักษาครั้งแรกทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ภายใน 72 ชั่วโมงและให้คำปรึกษาออนไลน์ทั้งกรณีมารับบริการและฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ได้เตรียมจัดอบรมพยาบาลประจำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ วันที่ 2 – 3 กันยายนนี้และอบรมแพทย์ เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนครบภายในเดือนตุลาคมนี้และจะพัฒนาหลักสูตร E training สำหรับหน่วยงานที่สนใจต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน