ธปท.แจงยังไม่มีแผนคุมเพดานก่อหนี้รายหัว

ธปท.แจงยังไม่มีแผนคุมเพดานก่อหนี้รายหัว

ธปท.แจงยังไม่มีแผนคุมเพดานก่อหนี้รายหัว

รูปข่าว : ธปท.แจงยังไม่มีแผนคุมเพดานก่อหนี้รายหัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงยังไม่ออกมาตรการกำหนดควบคุมภาระหนี้สูงสุดต่อราย แต่กำลังร่วมมือกับสถาบันการเงิน ออกมาตรฐานคำนวณภาระหนี้กลาง เพื่อให้แบงก์รายงานข้อมูลหนี้ และความสามารถชำระหนี้ผู้กู้ ในช่วงปลายปีนี้

วันนี้ (29 ส.ค.2562) นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานในขณะนี้ ทำให้มีกระแสข่าวว่า ธปท.อาจมีมาตรการคุมภาระหนี้ต่อรายได้สูงสุด หรือ DSR limit เพิ่มเติม ขอชี้แจงว่า ธปท.ยังไม่ได้มีแผนที่จะนำมาตรการนี้มาบังคับใช้ภายในปีนี้

แต่ยอมรับว่า ธปท.กำลังดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อกำหนดมาตรฐานกลางในการคำนวณ DSR ทั้งในส่วนภาระหนี้ และรายได้ของผู้กู้ หลังพบสถาบันการเงิน แต่ละแห่งมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน จึงข้อตกลงกันว่่า จะออกมาตรฐานกลาง DSR คาดว่าจะเริ่มรายงานข้อมูล DSR ตามมาตรฐานกลางให้ ธปท.ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

นอกจากนี้ ธปท. ยังขอให้สถาบันการเงินนำหลักการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ไปใช้ โดยลูกหนี้ต้องมีเงินเพียงพอสำหรับดำรงชีพหลังชำระหนี้แล้ว โดย ธปท.จะติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างใกล้ชิด ส่วนหนึ่งผ่านข้อมูล DSR ตามมาตรฐานกลางที่ธนาคารพาณิชย์รายงาน หากพบว่าสถานการณ์มีความเปราะบางมากขึ้น ธปท. อาจพิจารณาออกเกณฑ์การกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงิน กรอบการบังคับใช้ และจังหวะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

กลับขึ้นด้านบน