ประมงไทยในโซมาเลียชุดสุดท้าย ถึงไทยแล้ว

ประมงไทยในโซมาเลียชุดสุดท้าย ถึงไทยแล้ว

ประมงไทยในโซมาเลียชุดสุดท้าย ถึงไทยแล้ว

รูปข่าว : ประมงไทยในโซมาเลียชุดสุดท้าย ถึงไทยแล้ว

ลูกเรือประมงไทยชุดสุดท้ายในโซมาเลีย 14 คน กลับถึงประเทศไทยแล้ว ที่เหลืออีก 6 คน อยู่ทำงานต่อกับนายจ้างอิหร่าน

วันนี้ (30 ส.ค.2562) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพกลางทะเลในเขตประเทศโซมาเลีย จำนวน 14 คน ซึ่งเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 07.25 น.ของวันนี้ โดยลูกเรือทั้ง 14 คน มอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

  

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล ระบุว่าลูกเรือประมงไทย 14 คน เป็นชุดสุดท้าย ส่วนอีก 6 คน ทำงานต่อกับนายจ้างอิหร่าน เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 5 คน สุรินทร์ 2 คน สมุทรสาคร 2 คน สกลนคร 1 คน อุบลราชธานี 1 คน นครพนม 1 คน อุทัยธานี 1 คน และระนอง 1 คน เดินทางไปโดยไม่ได้แจ้งกับกรมการจัดหางาน และพบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน 6 คน ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ เป็นค่าพาหนะ (ในต่างประเทศ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

 


นอกจากนี้ กรมการจัดหางานจะได้ประสานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้การช่วยเหลือค่าพาหนะ ค่าอาหาร ให้แก่แรงงานไทยในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ตลอดจนติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานไทย เช่น ค่าจ้างค้างจ่าย เป็นต้น และจะดำเนินการทางคดี หากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

 

 

รมว.แรงงาน เน้นย้ำให้ผู้ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางาน พร้อมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยมีอัตราค่าสมัครสมาชิก 300-500 บาท แตกต่างกันตามประเทศที่จะเดินทางไปทำงาน ทั้งนี้เพื่อจะได้รับการคุ้มครองเช่น กรณีของลูกเรือประมงไทยที่ประสบปัญหาถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ก็จะได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ ส่วนแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงาน นอกจากจะต้องอยู่อย่างลำบากและต้องหลบซ่อนแล้วยังถูกเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน