กกต.ยังไม่ชี้ชัด สถานะ ส.ส. “ไพบูลย์” หลังยุบพรรค

กกต.ยังไม่ชี้ชัด สถานะ ส.ส. “ไพบูลย์” หลังยุบพรรค

กกต.ยังไม่ชี้ชัด สถานะ ส.ส. “ไพบูลย์” หลังยุบพรรค

รูปข่าว : กกต.ยังไม่ชี้ชัด สถานะ ส.ส. “ไพบูลย์” หลังยุบพรรค

ประธาน กกต.ยังไม่ชี้ชัดสถานะ ส.ส.ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ที่ กกต.มีมติให้ยุบพรรคตามคำร้อง แต่ย้ำในข้อกฎหมายที่นายไพบูลย์จะต้องดำเนินการยื่นชำระบัญชีการเงินของพรรคตามมาตรา 95 ของกฎหมายพรรคารเมือง

วันนี้ (30 ส.ค. 2562) ก่อนเป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 10 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ยังไม่ชี้ชัดถึงสถานะภาพการเป็น ส.ส.ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปที่ยื่นขอยุบพรรคตามมาตรา 91 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า หรือกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง แต่ยืนยันจะมีผลบังคับการยุบพรรคประชาชนปฏิรูป นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

พร้อมยอมรับว่า กกต.ยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นอื่นในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องคะแนน 45,420 คะแนนของพรรค หรือจำนวน ส.ส.พึงมีแต่ละพรรคจะเกินที่กำหนดได้หรือไม่ แต่เพียงพิจารณาประเด็นการสิ้นสภาพของพรรคเท่านั้น ตามมาตรา 91 ของกฎหมายพรรคการเมือง และรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10) ย้ำที่จะพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย และเมื่อมีประเด็นเข้ามายัง กกต.จะพิจารณาโดยไม่รอช้า และขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นการเลือกตั้งซ่อมในเขตใดที่จะพิจารณาถึงผลกระทบต่อสถานะของการคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ประธาน กกต.กล่าวถึงขั้นตอนตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 95 ว่านายไพบูลย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค มีหน้าที่ต้องดำเนินการส่งบัญชีและงบแสดงสถานะทางการเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับารเงินของพรรคส่งต่อ กกต.ภายใน 30 วัน และแจ้งต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 180 วัน นับจากพรรคการเมืองสิ้นสภาพแล้ว ซึ่งสามารถต่อเวลาได้อีก 180 วัน

กลับขึ้นด้านบน