ธปท.เปิดข้อมูล "แอปฯ กรุงไทย" ล่มบ่อยสุด

ธปท.เปิดข้อมูล "แอปฯ กรุงไทย" ล่มบ่อยสุด

ธปท.เปิดข้อมูล "แอปฯ กรุงไทย" ล่มบ่อยสุด

รูปข่าว : ธปท.เปิดข้อมูล "แอปฯ กรุงไทย" ล่มบ่อยสุด

ธปท.เปิดสถิติไตรมาสแรกของปี 2562 พบโมบายแอปฯ "กรุงไทย" ล่มบ่อยสุด รองลงมา ธนาคารกรุงเทพและทหารไทย ขณะที่ธนาคารกสิกร, กรุงศรีฯ, ไทยพาณิชย์ ไม่พบปัญหาระบบขัดข้อง

วันนี้ (30 ส.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นครั้งแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ต่อสาธารณชน ประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชน

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท.มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบคุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง

การดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับที่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เน้นให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของประชาชนที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการ เห็นได้จากปริมาณธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการให้บริการอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

ธนาคารกรุงไทย พบปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด รวม 11 ครั้ง ส่วนใหญ่ขัดข้องจากการให้บริการ โมบายแบงก์กิ้ง 7 ครั้ง รองลงมา ธนาคารกรุงเทพ 5 ครั้ง ทหารไทย 4 ครั้ง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ พบปัญหาโมบายแบงก์กิ้งขัดข้องเฉลี่ย 1-2 ครั้ง

ธปท.ยังรายงานว่า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ แต่ไม่พบปัญหาระบบขัดข้องเลย

 

ธปท.จึงได้ออกหนังสือเวียนเลขที่ ธปท. ฝตท.(01) ว.1208/2562 เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้ารายย่อยในช่องทางการให้บริการหลัก ได้แก่ Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์และ ธปท.เปิดเผยในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์เป็นประจำทุกไตรมาส เริ่มเปิดเผยข้อมูลของไตรมาส 2 ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.2562 เป็นต้นไป

การเปิดเผยภาพรวมข้อมูลสถิติดังกล่าว สามารถติดตามได้ที่ BOT Website (www.bot.or.th) หัวข้อ “เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/คุณภาพบริการทางการเงิน” และเลือก “สถิติระบบขัดข้องผ่านบริการสำคัญ” หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประชาชนสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารพาณิชย์โดยตรง หรือสอบถามศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213

ทั้งนี้ การรายงานสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องรายไตรมาส เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ปรับปรุงบริการ และให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน