"วราวุธ" สั่งทุกหน่วยงานของ ทส. พร้อมรับมืออุทกภัย "โพดุล"

"วราวุธ" สั่งทุกหน่วยงานของ ทส. พร้อมรับมืออุทกภัย "โพดุล"

"วราวุธ" สั่งทุกหน่วยงานของ ทส. พร้อมรับมืออุทกภัย "โพดุล"

รูปข่าว : "วราวุธ" สั่งทุกหน่วยงานของ ทส. พร้อมรับมืออุทกภัย "โพดุล"

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งทุกหน่วยงานของ ทส.เตรียมพร้อมทั้งระดมทั้งกำลังคนและอุปกรณ์ รับมืออุทกภัยจากอิทธิพล "พายุโพดุล"

วันนี้ (31 ส.ค.2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากผลกระทบของพายุโพดุลที่ทำให้ประเทศไทย ฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในตอนนี้ ทส.ได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพล และอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ โดยได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำ สำรวจพื้นที่รับน้ำทั่วประเทศ เตรียมรับน้ำพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 398 แห่ง และฝาย 823 แห่ง พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ 294 เครื่อง กระจายทั่วประเทศ ตรวจสอบความพร้อมสถานีเตือนภัยน้ำหลาก 1,547 สถานี 

นอกจากนี้ยังได้เตรียมผู้ประสานงานประจำการในพื้นที่กว่า 200 คน รถเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ 267 คน ส่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เตรียมรถผลิตน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยและขาดแคลนน้ำดื่ม จำนวน 18 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ 54 คน ได้เตรียมหน่วยสำรวจและให้การช่วยเหลือจำนวน 37 หน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ 120 คน เพื่อฟื้นฟูและเป่าล้างบ่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับแผนระยะยาว ได้เตรียมแผนในการฟื้นฟูบ่อสูบน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหาย สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเล ได้เตรียมกำลังพลกว่า 800 นายในพื้นที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ชีพ อุปกรณ์ดำน้ำ 73 ชุด เรือ 129 ลำ นักประดาน้ำระดับ open water 42 คน นักประดาน้ำระดับสูง 9 คน นักดำน้ำอาสาสมัครกู้ภัยกว่า 265 คน เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ ที่จำเป็น

 

 

สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 155 แห่ง ได้จัดเตรียมห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยในทุกอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 6 คนต่ออุทยาน รวมทั้งสิ้นกว่า 930 คน ศูนย์กู้ภัยจำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตราด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และได้เตรียมรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 60 คัน จัดเตรียมเรือ speed boat จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลกว่า 25 แห่งทั่วประเทศ และได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนเรือเพื่อให้การช่วยเหลือในพื้นที่

กรมป่าไม้ ได้สั่งการให้หน่วยป้องกันรักษาป่าทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 หน่วย เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ พร้อมได้กำชับให้ศูนย์ควบคุมไฟป่า ทั้ง 6 ศูนย์ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามภาค 1-4 จัดกำลังพลสนับสนุนหากไม่มีเหตุไฟป่า รวมแล้วกรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวนกว่า 5,500 คน ทั้งนี้ หลังเกิดอุทกภัยและเหตุการณ์สิ้นสุด หากผู้ประสบภัยใดที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ได้เตรียมการประสานงานกับทางจังหวัดเพื่อเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือน ต่อไป

ภาพ : อาสาสมัคร ไลน์สแควร์

ภาพ : อาสาสมัคร ไลน์สแควร์

 

ในฤดูฝนปีนี้ ได้สั่งการไปยังอธิบดีทุกกรมให้เตรียมความพร้อมทั้งรถ เรือ ตลอดจนยานพาหนะอื่น ๆ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในทันที ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกจังหวัดจะเป็นหน่วยงานประสานให้ส่วนราชการในสังกัด ทส. บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อช่วยป้องกันหรือแก้ไขอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในเรื่องนี้ไว้ให้ทุกส่วนราชการนำไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน ต่อไป ซึ่งภารกิจนี้ ผมได้มอบหมายให้นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ เป็นผู้รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

 

กลับขึ้นด้านบน