ทัพไทยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วรับมือ "โพดุล"

ทัพไทยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วรับมือ "โพดุล"

ทัพไทยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วรับมือ "โพดุล"

รูปข่าว : ทัพไทยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วรับมือ "โพดุล"

กองทัพไทย ยืนยันความพร้อมและขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล"

วันนี้ (31 ส.ค.62) พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อให้เกิดฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่ง ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ ที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกส่วนในการประเมินสถานการณ์ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันที ในการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนำงานพัฒนาภาค 5 ได้จัดยานพาหนะพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ในการขนย้ายคนและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตัวเมืองร้อยเอ็ดเป็นวงกว้าง ระดับน้ำเฉลี่ย 60-90 เซนติเมตร พร้อมทั้งเข้าสำรวจและติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งจัดชุดเข้าสำรวจและติดตามวางแผนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นได้มีการนำรถสะพานเครื่องหนุนมั่นเข้าไปเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงถูกตัดขาดจากกระแสน้ำ ได้แก่ พื้นที่บ้านท่างาม บ้านท่าโพธิ์ บ้านท่าเยี่ยม และบ้านท่าทางเกวียน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์กระแสน้ำหลากเข้ากัดเซาะจนถนนถูกตัดขาดก็จะสามารถดำเนินการได้โดยทันที

นอกจากนี้ ยังได้จัดชุดกำลังพลเคลื่อนที่เร็วเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่โดยไม่ต้องรอการร้องขอ เพราะกองทัพตระหนักเสมอว่าทหารพร้อมเป็นที่พึ่งและจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ตลอดไป

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ ในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลับขึ้นด้านบน