เช็กถนนน้ำท่วม สัญจรไม่ได้ 15 เส้นทาง

เช็กถนนน้ำท่วม สัญจรไม่ได้ 15 เส้นทาง

เช็กถนนน้ำท่วม สัญจรไม่ได้ 15 เส้นทาง

รูปข่าว : เช็กถนนน้ำท่วม สัญจรไม่ได้ 15 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท สรุปสถานการณ์น้ำท่วม ใน 12 จังหวัด ได้รับผลกระทบ 36 สายทาง สัญจรได้ 21 สายทาง สัญจรผ่านไม่ได้ 15 สายทาง

วันนี้ (1 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 07.00 น. กรมทางหลวงชนบทสรุปรายงานสถานการณ์ อุทกภัยจากระบบ FMS มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 12 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด, จ.มหาสารคาม, จ.อำนาจเจริญ, จ.กาฬสินธุ์, จ.นครพนม, จ.อุบลราชธานี, จ.มุกดาหาร, จ.พังงา, จ.ภูเก็ต, จ.ระนอง) ได้รับผลกระทบ จำนวน 36 สายทาง ( 43 แห่ง) สัญจรผ่านได้ 21 สายทาง (24 แห่ง) สัญจรผ่านไม่ได้ 15 สายทาง ( 19 แห่ง) ทั้งนี้ ถนนจำนวน 36 สายทาง ที่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 15 สายทาง ดังนี้

- สาย พล.4026 แยก ทล.1115-บ้านไทร อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย ขก.1051 ถนนผังเมืองรวมบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย รอ.2016 แยก ทล.23-บ้านตลาดค้อ อ.เมือง,จันหาร จ.ร้อยเอ็ด
- สาย รอ.3073 ถนนสาย ง.ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย รอ.4035 แยก ทล.2044-บ.โคกสี อ.โพนทอง,เมียวดี จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย รอ.2027 แยก ทล.23-บ.โนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
- สาย มค.4007 แยก ทล.3063-บ.นาดูน อ.บรบือ,วาปีปทุม,นาดูน จ.มหาสารคาม (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มค.2020 แยก ทล.23-บ.โนนทัน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มค.2005 แยก ทล.23-บ.ลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- สาย อบ.3021 แยก ทล.202-บ.นาเจริญ อ.เขมราฐ,นาตาล จ.อุบลราชธานี
- สาย อบ.4035 แยก ทล.2214-บ.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
- สาย อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนาวารีศรีเจริญ – บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย อจ.3006 แยก ทล.202-อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
- สาย อจ.3001 แยก ทล.202-บ.ไร่สีสุก อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์)
- สาย อจ.3022 แยก ทล.212-บ.พุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
- สาย อจ.4023 แยก ทล.2135-บ.บ้านหนองข้างน้อย อ.พนา,ม่วงสามสิบ จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย อจ.3017 แยก ทล.212-บ.น้ำคำ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มห.4007 แยก ทล.2034-บ.ภูล้อม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
- สาย มห.3016 แยก ทล.212-บ.นาโพธิ์ อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มห.4017 แยก ทล.2034-บ.ห้วย อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร
- สาย มห.4021 แยก ทล.2370-บ.ห้วยค้อ อ.หนองสูง,หนองพอก จ.มุกดาหาร
- สาย มห.3022 แยก ทล.212-บ.โคกหิน อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร
- สาย มห.3002 แยก ทล.212-บ.หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มห.4013 แยก ทล.2116-บ.นาจาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย กส.4017 แยก ทล. 2039 – บ.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
- สาย กส.2065 แยก ทล.12-บ.ดงสยาม อ.เมือง,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
- สาย กส.4022 แยก ทล.2291-บ.ชาด อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
- สา กส.4001 แยก ทล.2291-บ.โคกกลาง อ.นาคู,เต๋างอย จ.กาฬสินธุ์
- สาย กส.4028 แยก ทล.2336-บ.หนองแคน อ.นามน,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
- สาย นพ.4036 แยก ทล.2028 – บ.ดอนถ่อน อ.โพนสวรรค์,ศรีสงคราม จ.นครพนม
- สาย นพ.4052 แยก ทล.2033 – บ.หนองสะโน อ.นาแก จ.นครพนม
- สาย รน.5011 แยก ทช.รน.1007-บ.ทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง
- สาย รน.1018 แยก ทล.4-น้ำตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง
- สาย พง.4003 แยก ทล.4240-บ.ปลาย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
- สาย ภก.4027 แยก ทล.4031-สายอุทยาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว และในกรณีถนนขาดเมื่อน้ำลดจะรีบดำเนินการเชื่อมทางทันที เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดยเร็วที่สุดต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน