9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

รูปข่าว : 9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ตัวแทนชาวบ้าน นักวิชาการ ภาครัฐ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง

วันนี้ (1 ก.ย.2562) ชุมชนคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณพล จ.นครปฐม จัดงานครบรอบ 9 ปีโฉนดชุมชน ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าถวายวัดมงคลประชาราม มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 


ภายในงานยังมีชาวบ้านจากเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เช่น เครือข่ายเทือกเขาบรรทัด สลัม 4 ภาค กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ และเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน มาร่วมกิจกรรมและนำผลผลิตมาจัดแสดง เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลาย และความมั่นคงทางอาหาร ที่เกิดจากวิถีการผลิตบนที่ดินที่ยังคงมีข้อพิพาท และอยู่ระหว่างการรอคอยการรับรองโฉนดชุมชนมานานกว่า 3 รัฐบาล

 

 

สำหรับช่วงบ่าย จะมีเวทีเสวนาโฉนดชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน จากตัวแทนชาวบ้านคลองโยง นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่นำข้อเรียกร้องของภาคประชาชนมาสานต่อในนโยบาย แก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำที่ดิน จนนำมาสู่การมอบโฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2554

 

 

ปัจจุบันมีชุมชนที่ยื่นคำขอโฉนดชุมชน ทั้งหมด 486 ชุมชน ในจำนวนนี้มีพื้นที่ที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) เห็นชอบแล้วแต่ยังต้องรอหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาต 58 ชุมชน แบ่งเป็นภาคกลาง 4 ชุมชน ภาคเหนือ 18 ชุมชน ภาคอีสาน15ชุมชน และภาคใต้ 21 ชุมชน

สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการออกโฉนดชุมชนแล้วมีทั้งหมด 4 แปลง ได้แก่ ชุมชนคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2 แปลง ชุมชนบ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และชุมชนพระธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา

 

 

กลับขึ้นด้านบน