เปิดให้บริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยแล้ว

เปิดให้บริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยแล้ว

เปิดให้บริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยแล้ว

รูปข่าว : เปิดให้บริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยแล้ว

สธ. เปิดคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี รักษาผู้ป่วยด้วยตำรับ "ยาศุขไสยาศน์" แล้วในวันแรก

วันนี้ (2 ก.ย.2562) นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมกล่าวว่า นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายแพทย์แผนไทยนำร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและให้บริการการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มีตำรับที่จะนำมาเข้ากระบวนการรักษา จำนวน 16 ตำรับ

 

 

โดยนำร่อง 1 ตำรับคือ ยาศุขไสยาศน์ มีสรรพคุณ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งได้รับจากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว และผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองจากแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมมา สำหรับอีก 15 ตำรับอยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งจ่ายในโรงพยาบาลต่อไป

ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้

 

 

 

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 13 แห่งที่เปิดให้บริการนำร่องพร้อมกันเป็นวันแรก ดังนี้

 • เขตสุขภาพที่ 1 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่
 • เขตสุขภาพที่ 2 รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 • เขตสุขภาพที่ 3 รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 • เขตสุขภาพที่ 4 รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี
 • เขตสุขภาพที่ 5 รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม
 • เขตสุขภาพที่ 6 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 • เขตสุขภาพที่ 7 รพ.พล จ.ขอนแก่น
 • เขตสุขภาพที่ 8 รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร
 • เขตสุขภาพที่ 9 รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 • เขตสุขภาพที่ 10 รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ
 • เขตสุขภาพที่ 11 รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
 • เขตสุขภาพที่ 12 รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 • เขตสุขภาพที่ 13 รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กทม.

 

กลับขึ้นด้านบน