ร.ร.ดอยแสนใจจัดประเพณี "โล้ชิงช้า" อนุรักษ์วัฒนธรรมเผ่าอาข่า

ร.ร.ดอยแสนใจจัดประเพณี "โล้ชิงช้า" อนุรักษ์วัฒนธรรมเผ่าอาข่า

ร.ร.ดอยแสนใจจัดประเพณี "โล้ชิงช้า" อนุรักษ์วัฒนธรรมเผ่าอาข่า

รูปข่าว : ร.ร.ดอยแสนใจจัดประเพณี "โล้ชิงช้า" อนุรักษ์วัฒนธรรมเผ่าอาข่า

โรงเรียนดอยแสนใจ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จัดประเพณีโล้ชิงช้า เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชนเผ่าอาข่า

วันนี้ (2 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนดอยแสนใจ บ้านแสนใจพัฒนา ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จัดประเพณีโล้ชิงช้า ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า และเป็นการอนุรักษ์การโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอาข่าให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบสานและอยู่คู่กับชาวอาข่าสืบไป โดยมีนายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน


ภายในงานมีการจัดให้เล่นชิงช้า ซึ่งชาวอาข่าเรียกว่า "แย้ขู่อ่าเผ่ว" โดยเป็นโล้ชิงช้าที่สร้างเป็นเสาไม้ 4 เสา หมายถึงหมู่บ้านต่างๆ ที่มีอยู่ทั้ง 4 ทิศ และมีเชือกผูก ซึ่งแสดงออกถึงความสามัคคีและให้ผู้เล่นโยกกวัดแกว่งไปตามแรงโยกเชือก

 

นอกจากนี้ยังมีการละเล่นไม้หมุน ซึ่งเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า "กะลาล่าเชอ" และมีการแสดงการละเล่นของชนเผ่าอาข่ามากมาย โดยเฉพาะการเต้นกระทุ้งไม้ไผ่ หรือ บ่ฉ่องตุ๊ จากเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถม และชาวอาข่าในชุมชน รวมทั้งจัดนิทรรศการอาหารและของเล่นชนเผ่า โดยมีเด็กๆ และชาวอาข่าในหมู่บ้านแสนใจพัฒนา ตลอดจนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับงานโล้ชิงช้า เป็นประเพณีของชนเผ่าอาข่าที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ย.ของทุกปี เพื่อเป็นการผ่อนคลายช่วงเสร็จสิ้นการเพาะปลูกและผลผลิตกำลังเจริญงอกงาม

 

กลับขึ้นด้านบน