ชาวสวนประจวบฯ ร้องได้ค่าชดเชย กฝผ.ไม่เท่าชาวสวนชุมพร

ชาวสวนประจวบฯ ร้องได้ค่าชดเชย กฝผ.ไม่เท่าชาวสวนชุมพร

ชาวสวนประจวบฯ ร้องได้ค่าชดเชย กฝผ.ไม่เท่าชาวสวนชุมพร

รูปข่าว : ชาวสวนประจวบฯ ร้องได้ค่าชดเชย กฝผ.ไม่เท่าชาวสวนชุมพร

เกษตรกรใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ้างว่า กฝผ.ให้เงินชดเชยการเวนคืนที่ดินโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สำหรับค่าต้นไม้และพืชผลที่ไม่เป็นธรรมและไม่เท่ากัน ต่างกับพื้นที่ จ.ชุมพร ถึง 12 ล้านบาท

วันนี้ (2 ก.ย.2562) ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ต.ไชยราช และ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว่า 60 คน รวมกลุ่มร้องทุกข์กับทีมข่าวรายการสถานีประชาชน ว่า เกษตรกรในพื้นที่กว่า 300 ครัวเรือน อยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฝผ. จะต้องเวนคืนที่ดินกว่า 900 ไร่ แต่กลับได้รับเงินค่าชดเชยต้นไม้และพืชผลที่ไม่เป็นธรรมและไม่เท่ากัน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2562

 

 

ตัวแทนเกษตรกร อ.บางสะพาน ระบุว่า กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ชุมพร ได้รับเงินชดเชยต้นไม้พืชผลที่สูงกว่า เช่น ต้นทุเรียนขนาดใหญ่-มีผลแล้ว ได้ราคาต้นละ 18,470 บาท, ต้นยางพาราขนาดใหญ่-กรีดแล้ว ได้ราคาต้นละ 4,370 บาท แต่พวกเขากลับได้ค่าชดเชยที่น้อยกว่า เช่น ต้นทุเรียนขนาดใหญ่-มีผลแล้ว 8,550 บาท ต้นยางพาราขนาดใหญ่-กรีดแล้ว ต้นละ 2,000 บาท ความแตกต่างของค่าชดเชยทั้ง 2 จังหวัดอยู่ที่ 12 ล้านบาท จึงอยากให้ กฝผ.อธิบายถึงความแตกต่างในเงินชดเชยนี้

 

กลับขึ้นด้านบน