3 แบงก์รัฐออกมาตรการดูแลผลกระทบพายุโพดุล

3 แบงก์รัฐออกมาตรการดูแลผลกระทบพายุโพดุล

3 แบงก์รัฐออกมาตรการดูแลผลกระทบพายุโพดุล

รูปข่าว : 3 แบงก์รัฐออกมาตรการดูแลผลกระทบพายุโพดุล

3 แบงก์รัฐ เตรียมเงินกู้ฉุกเฉินและฟื้นฟูภัยน้ำท่วมจากพายุ "โพดุล" วงเงินไม่ต่ำกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท พร้อมพักหนี้ลดดอกเบี้ยให้ผู้ประสบภัย

ธ.ก.ส.พักหนี้ 4 ปีช่วยน้ำท่วม

วันนี้ (2 ก.ย.2562) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.สาขาต่างๆ ได้วางแผนเข้าสำรวจความเสียหายในพื้นที่ คาดว่าจะสามารถประเมินความเสียหายได้ชัดเจนในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า พร้อมวางมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร โดยจะใช้วงเงินเดียวกันกับภัยแล้ง เพราะเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติวงเงินไว้ 55,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันใช้ไปเพียง 3,000 ล้านบาท

ส่วนผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถติดต่อขอพักชำระเงินต้นได้นานสูงสุด 4 ปี และขอสินเชื่อฉุกเฉินได้คนละไม่เกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งนี้เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้ ธ.ก.ส.พร้อมปล่อยสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนเช่นกัน โดยมีระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี 

ธ.ก.ส.ยินดีพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อลดการพึ่งเงินกู้นอกระบบ แต่หากความเสียหายเพิ่มขึ้นก็พร้อมเสนอ ครม.ขยายวงเงินปล่อยสินเชื่อ บรรเทาความเดือดร้อน

เอสเอ็มอีแบงก์ให้เงินกู้ฟื้นฟูกิจการ

ขณะที่นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) ระบุว่า ได้ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนกรณีสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน จะพักชำระหนี้เฉพาะดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน

อีกทั้งได้เตรียมวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.415 ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญากู้ได้คนละ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท และรวมวงเงินกู้เดิมไม่เกิน 15 ล้านบาท โดย บสย.สามารถสนับสนุนหลักประกันได้ กรณีกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ธอส.ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% - ให้กู้ซ่อมแซมบ้าน

ด้านนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.ไ้ด้ออก 7 มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโพดุล ในกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท

 

1)กรณีลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหาย ลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก

2)กรณี ลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหาย ให้กู้เพิ่ม หรือกู้ใหม่ ดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปี นาน 3 ปี

3)กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย และกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ สามารถขอประนอมหนี้ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 4 เดือนแรก ไม่ต้องชำระเงินงวด

4)กรณีได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี

5)กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี

6)กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปลอดหนี้

7)ลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย รวมถึงประกันภัยธรรมชาติ รับค่าสินไหมเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ(Fastrack) 15,000 บาท หรือตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการของ “โครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี 2562” สามารถติดต่อได้ที่สาขาของ ธอส. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด 

กลับขึ้นด้านบน