ฟังชัดๆ "วราวุธ" ชี้ซาฟารีห้วยขาแข้งแค่แนวคิด-ทส.ต้องปกป้องป่า

ฟังชัดๆ "วราวุธ" ชี้ซาฟารีห้วยขาแข้งแค่แนวคิด-ทส.ต้องปกป้องป่า

ฟังชัดๆ "วราวุธ" ชี้ซาฟารีห้วยขาแข้งแค่แนวคิด-ทส.ต้องปกป้องป่า

รูปข่าว : ฟังชัดๆ "วราวุธ" ชี้ซาฟารีห้วยขาแข้งแค่แนวคิด-ทส.ต้องปกป้องป่า

"วราวุธ" ย้ำซาฟารีห้วยขาแข้ง ยังแค่แนวคิดรูปแบบการแก้ปัญหาสัตว์ป่า ยังต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้าน เป็นรูปธรรม แต่ไม่ใช่กำชับหน้าที่ของทส.คือปกป้องรักษาป่า สัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลก

วันนี้ (3 ก.ย.2562) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวถึงกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำลังดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ในผืนป่าตะวันตก ตามแผนงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสัตว์ป่าในรูปแบบซาฟารีคล้ายในทวีปแอฟริกาในพื้นที่ป่าสงวน รอยต่อเขตรักษาพันธุ์ห้วยขาแข้ง กับอ่างเก็บน้ำทับเสลากว่า 30,000 ไร่ จนเกิดกระแสคัดค้านว่า เรื่องนี้ยังเป็นแค่แนวคิด ที่มีการเสนอมาจากคณะทำงานที่ประกอบด้วย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับฟังในวันเข้าร่วมงานวันรำลึกสืบนาคะเสถียร เมื่อ 1 ก.ย.ที่ห้วยขาแข้ง 

ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่แนวคิด หากจะทำให้เป็นรูปธรรมต้องศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องรับฟังความเห็นทุกฝ่ายจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้

ย้ำเสมอการทำอะไรคนกับป่าอยู่ร่วมกันกับป่าได้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของในการปกป้องผืนป่า หากจะดำเนินการอะไรแล้วเกิดโทษกลับพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเราจะไม่ทำโครงการ 
ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

ย้ำทส.ต้องปกป้องป่ามรดกโลก

นายวราวุธ กล่าวว่า  ถ้าเรื่องใดทุกฝ่ายยินยอมพร้อมใจนำมาพิจารณาผลดีผลเสีย ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนดำเนินการ และหากกลุ่มองค์กรใดต้องการจะผลักดันโครงการขอให้ศึกษารายละเอียดและส่งผลมาที่กระทรวงเพื่อพิจารณา 

ห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของไทย หน้าที่ของ ทส.คือการดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้ดีที่สุดให้กับสัตว์ป่า คนไทยและชาวโลก หากใครต้องการศึกษาเรื่องซาฟารี ก็ไปศึกษาแล้วนำมาเสนอกระทรวงพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิสืบ ชี้ "ซาฟารี" ห้วยขาแข้งไม่ใช่คำตอบสุดท้ายจัดการสัตว์ป่า

 

 

กลับขึ้นด้านบน