วุฒิสภา เห็นชอบ “วงศ์สกุล” เป็นอัยการสูงสุด

วุฒิสภา เห็นชอบ “วงศ์สกุล” เป็นอัยการสูงสุด

วุฒิสภา เห็นชอบ “วงศ์สกุล” เป็นอัยการสูงสุด

รูปข่าว : วุฒิสภา เห็นชอบ “วงศ์สกุล” เป็นอัยการสูงสุด

วุฒิสภาเห็นชอบให้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นอัยการสูงสุด ตามที่องค์กรอัยการ หรือ ก.อ. เป็นผู้เสนอชื่อ ประธานวุฒิสภาเตรียมนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ

วันนี้ (3 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ 215 ต่อ 6 งดออกเสียง 9 เสียง เห็นชอบ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นอัยการสูงสุด แทนนายเข็มชัย ชุติวงศ์ ที่ครบวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ ตามมติขององค์กรอัยการ หรือ ก.อ. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการปี 2553 หลังคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธานกรรมาธิการพิจารณาดำเนินการครบกรอบเวลา 30 วัน

และวันนี้ที่ประชุมได้ประชุมลับก่อนลงมติ เนื่องจากเห็นว่ามีข้อมูลบางประการที่จำเป็นต้องรักษาเป็นความลับ เพื่อการพิจารณาที่เป็นอิสระของ ส.ว. และการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนโดยลับ โดยที่ประชุมยังยังเห็นชอบไม่ให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการทั้ง 4 ครั้งด้วย

นายวงศ์สกุล อายุ 63 ปี จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขณะที่ประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ, รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน และอธิบดีอัยการ สำนักคดีปราบปรามการทุจริต ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นอธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ

โดยคณะกรรมาธิการได้ตรวจสอบประวัติไปยัง 17 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ป.ป.ช. พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผลการตรวจสอบได้จัดทำเป็นรายงานลับ และกระบวนการหลังจากนี้ ประธานวุฒิสภาจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ

กลับขึ้นด้านบน