ครม.ย้ายอธิบดี 3 กรม "ทางหลวง-ขนส่งทางบก-ท่าอากาศยาน"

ครม.ย้ายอธิบดี 3 กรม "ทางหลวง-ขนส่งทางบก-ท่าอากาศยาน"

ครม.ย้ายอธิบดี 3 กรม "ทางหลวง-ขนส่งทางบก-ท่าอากาศยาน"

รูปข่าว : ครม.ย้ายอธิบดี 3 กรม "ทางหลวง-ขนส่งทางบก-ท่าอากาศยาน"

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงคมนาคม 7 ตำแหน่ง ทางหลวง-ขนส่งฯ มีอธิบดีใหม่

วันนี้ (3 ก.ย.2562) รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบด้วย

1. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ จากอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นางอัมพวัน วรรณโก จากอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นายสมัย โชติสกุล จากรองปลัดกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
5. นายวิทยา ยาม่วง จากผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า
6. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร จากรองปลัดกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
7. นายสราวุธ ทรงศิวิไล จากอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า สำหรับกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางราง และกรมท่าอากาศยานนั้น จะมีการเว้นว่างตำแหน่งอธิบดีไว้ โดยยังไม่มีการโยกเก้าอี้อธิบดีข้ามห้วยมานั่งเป็นอธิบดีคนใหม่ แต่จะเป็นการดันรองอธิบดีของแต่ละหน่วยขึ้นดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงครั้งนี้ มีการโยกย้ายในตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากปัญหาการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ที่ล่าช้า ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวเกี่ยวกับประเด็นการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการในสังกัดกระทรวง ว่าการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสมของผู้บริหารแต่คนและเป็นตามวาระที่จะต้องมีการแต่งตั้งอยู่แล้ว ส่วนตำแหน่งที่ว่างอยู่ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป ขณะที่ด้านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้นหลังจากนี้ก็จะต้องมีการเร่งดำการแต่งตั้งผู้บริหารต่อไป

กลับขึ้นด้านบน