ค้านออก พ.ร.ก. ชะลอกฎหมายสถาบันครอบครัว

ค้านออก พ.ร.ก. ชะลอกฎหมายสถาบันครอบครัว

ค้านออก พ.ร.ก. ชะลอกฎหมายสถาบันครอบครัว

รูปข่าว : ค้านออก พ.ร.ก. ชะลอกฎหมายสถาบันครอบครัว

ฝ่ายค้าน ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยชี้ขาดการตรา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สถาบันครอบครัว ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขอให้ชะลอการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ (4 ก.ย.) ออกไปก่อน

วันนี้ (3 ก.ย.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นำรายชื่อ ส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ ส.ส.ทั้งหมด ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ว่า ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากข้ออ้างของรัฐบาลเรื่องความไม่พร้อมในการจัดตั้งหน่วยงานและบุคลากรไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 ที่มีเงื่อนไขการออกพระราชกำหนดไว้ 4 ประการ คือ 1.เพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ 2.ความปลอดภัยสาธารณะ 3.ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และ 4.การปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะ แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของการตราพระราชกำหนดฉบับนี้เกิดจากความไม่พร้อมของภาครัฐเอง จึงไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ พร้อมขอให้สภาผู้แทนราษฎรชะลอการพิจารณาพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันพรุ่งนี้ (4 ก.ย.) ออกไปก่อน เพื่อรอคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ

กลับขึ้นด้านบน