ก.ยุติธรรม ประชุมคณะทำงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

ก.ยุติธรรม ประชุมคณะทำงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

ก.ยุติธรรม ประชุมคณะทำงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

รูปข่าว : ก.ยุติธรรม ประชุมคณะทำงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก.ยุติธรรม ประชุมคณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

วันนี้ (3 ก.ย.2562 ) นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานคณะทำงาน เปิดเผยว่า คณะทำงานฯ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม โดยปลัด ก.ยุติธรรม เป็นประธานฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาสังคมฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ วิธีการในการปฎิบัติงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

 

 


โดยมี ร.ต.อ.หญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และตัวแทนจากหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย มูลนิธิไตรคุณธรรม มูลนิธิพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน จ.นครนายก รายการสถานีประชาชน  ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ทีมข่าว 3 มิติ  และ  สวพ.FM 91

 


ในการนี้เพื่อการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม และขับเคลื่อนงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ.2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก.ยุติธรรม ในฐานะ สนง.เลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม หรือ ค.พ.ศ.

สถิติคนหายคนนิรนามและศพนิรนาม ตั้งแต่ปี 2559 – เม.ย. 2562 มีจำนวนคนหายกว่า 2,690 คน, คนนิรนาม จำนวนกว่า 3,900 คน และศพนิรนามจำนวนกว่า 3,000 คน

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน