ปภ. เขต 8 "กำแพงเพชร" เร่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตประปา

ปภ. เขต 8 "กำแพงเพชร" เร่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตประปา

ปภ. เขต 8 "กำแพงเพชร" เร่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตประปา

รูปข่าว : ปภ. เขต 8 "กำแพงเพชร" เร่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตประปา

อิทธิพลพายุ "โพดุล" ส่งผลดี ทำให้น้ำในคลองแม่ละกา มีน้ำเต็มลำคลอง ศูนย์ ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร ส่งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เร่งสูบน้ำกักเก็บไว้ในสระน้ำสาธารณะผลิตประปาหมู่บ้าน

วันนี้ (5 ก.ย.62) เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 1 เครื่อง อัตราการผลิต 4,200 ลิตรต่อวินาที เร่งสูบน้ำในคลองแม่ละกา หมู่ 11 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 500 เมตร ส่งน้ำไปกักเก็บไว้ในสระน้ำสาธารณะ เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หลังจากได้รับอิทธิพลจากพายุ "โพดุล" ส่งผลดี ทำให้ปริมาณน้ำในคลองแม่ละกาสูงขึ้นเต็มลำคลอง

 

 

พายุโพดุลส่งผลให้มีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้มีน้ำสะสมในคลองจำนวนมาก รวมถึงคลองสาขาต่างจากในห้วงที่ผ่านมา พื้นที่หมู่ 11 ต.ท่าไม้ ระดับน้ำในลำคลองแห้งขอดลง รวมถึงแหล่งน้ำสาธารณะใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน มีน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแจกจ่ายให้กับประชาชน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

 

 

ส่วนแนวทางการช่วยเหลือ ทาง ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร คาดว่าจะใช้เวลา 7 วัน สูบน้ำจากต้นทางส่งไปปลายทาง เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ผลิตน้ำประปาหมูบ้าน จากนั้น จะย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลไปหมู่ 5 ต.ท่าไม้ เพื่อสูบน้ำจากในคลองไปกักเก็บไว้ผลิตประปาหมู่บ้านเช่นกัน

 

 

พายุ "โพดุล" ในหลายพื้นที่ได้สร้างความเสียหาย แต่กลับกันกับพื้นที่คลองแม่ละกา ส่งผลดีทำให้มีน้ำส่งไปกักเก็บไว้ใช้ผลิตน้ำประปาหมูบ้านในช่วงฤดูแล้ง

 

กลับขึ้นด้านบน