เตรียมส่งศาล รธน.ตีความพ.ร.บ.ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

เตรียมส่งศาล รธน.ตีความพ.ร.บ.ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

เตรียมส่งศาล รธน.ตีความพ.ร.บ.ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

รูปข่าว : เตรียมส่งศาล รธน.ตีความพ.ร.บ.ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เตรียมส่งคำร้องของฝ่ายค้าน ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.ก.เพื่อชะลอการพิจารณา พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองสถาบันครอบครัวในวันนี้

วันนี้ (5 ก.ย.2562) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี พระราชกำหนด หรือ พ.ร.ก เพื่อชะลอพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองสถาบันครอบครัว ปี 2562 ว่า พ.ร.ก.ได้เข้าระเบียบว่าระการประชุมแล้ว แต่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อกัน 100 คน เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งวันนี้จะนำเรื่องส่งศาลรัฐธรรมนูญ ในระหว่างนี้ยังพิจารณาไม่ได้

ตามกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยภายใน 60 วัน โดยต้องรอกระบวนการวินิจฉัยของศาลก่อนจึงจะสามารถนำมาพิจารณาได้ ซึ่งระหว่างนี้รัฐบาลไม่มีสิทธิที่จะถอน พ.ร.ก.ได้ เพราะมีการเสนอเข้ามาแล้ว ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน ส่วน พ.ร.ก ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ต้องรอก่อนเพราะยังบังคับใช้ไม่ได้เช่นกัน


นายชวนระบุว่า พ.ร.ก จะยังอยู่ แม้จะมีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่ด้วยรัฐธรรมนูญนั้น เมื่อออก พ.ร.ก.แล้ว ก็ต้องรีบเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมาชิกเข้าชื่อกัน 100 คนก็สามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้ว่า พ.ร.ก.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะมีหลักเกณฑ์กำหนดอยู่ว่าจะออกพระราชกำหนดได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

กลับขึ้นด้านบน