ก.เกษตรฯ ตั้งวอร์รูมภัยพิบัติ สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร

ก.เกษตรฯ ตั้งวอร์รูมภัยพิบัติ สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร

ก.เกษตรฯ ตั้งวอร์รูมภัยพิบัติ สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ ตั้งวอร์รูมภัยพิบัติ สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งวอร์รูมภัยพิบัติสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายภัยพิบัติทั้งแล้งและน้ำท่วม ห่วงลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำเหนือหลาก

วันนี้ (5 ก.ย.2562) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยสถานการณ์น้ำเหนือที่มีปริมาณมากไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาว่าได้สั่งการให้กรมชลประทาน เฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากอย่างใกล้ชิด และปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรที่ใกล้เก็บเกี่ยว

ขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ จ.ชัยนาท ลงมาถึงพระนครศรีอยุธยามีระดับสูงขึ้น รวมทั้งอาจท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ โดยขอให้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนที่จะปรับเพิ่มการระบายแต่ละครั้งและให้ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงขึ้นและบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือด้านต่างๆที่สำคัญคือการป้องกันพื้นที่เกษตรในคันกั้นน้ำไม่ให้เสียหายเพื่อให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

นอกจากนี้ ยังให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่ขณะเกิดภัย และเร่งสำรวจความเสียหายทันทีที่น้ำลด รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของกระทรวงเกษตรฯ หรือ วอร์รูมภัยพิบัติเพื่อสรุปสถานการณ์พื้นที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้งที่ยังมีบางพื้นที่มีภาวะฝนทิ้งช่วงเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือทุกพื้นที่ประสบภัย

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า น้ำเหนือปริมาณสูงสุดจะมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 7 ก.ย.นี้ แล้วจึงไหลมายังเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งได้บริหารจัดการโดยแบ่งน้ำจากแม่น้ำน่านบางส่วนเข้าไปเก็บกักในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาได้ทดให้ระดับน้ำสูงขึ้นเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปในแม่น้ำและคลองชลประทานทั้ง 2 ฝั่งตามศักยภาพที่จะรับได้เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรริมลำน้ำ จากนั้นจึงระบายออกท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยวันนี้ระบายในอัตรา 750 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยยังไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายลุ่มเจ้าพระยาในคันกั้นน้ำ

ทั้งนี้ สาเหตุที่เร่งระบายน้ำเนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลไม่หนุน ทำให้ระบายออกอ่าวไทยได้เร็ว และการเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้น กว่าที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ไหลผ่าน จ.อ่างทองและพระนครศรีอยุธยาจะเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลา 1-2 วันเพราะน้ำต้องใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดชัยนาทมา ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกตกใจเนื่องจาก​น้ำไม่ได้​เอ่อล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วทันทีที่เพิ่มการระบายน้ำ

นายทองเปลว กล่าวว่า น้ำเหนือที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำเหนือจากแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมมีมาก โดยน้ำแม่น้ำน่านได้ใช้บึงบอระเพ็ดหน่วงน้ำ ส่วนน้ำในแม่น้ำยมใช้ทุ่งทะเลหลวงและบางระกำโมเดลแบ่งน้ำออกไปแล้วซึ่งช่วยลดปริมาตรน้ำได้ สำหรับลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างมีพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาซึ่งปลูกข้าวได้จัดสรรน้ำให้ปลูกข้าวก่อนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.

ขณะนี้ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว หากมีน้ำเหนือมาเพิ่มอีกระลอกสามารถผันน้ำเข้าไปเก็บกักได้ โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งนั้นมีพื้นที่รวม 1.15 ล้านไร่ รับน้ำได้ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงไม่ต้องกังวลว่า จะเกิดอุทกภัยใหญ่และจะดูแลให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมด

นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ปัจจุบันปริมาณฝนได้ลดลง แล้ว ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ที่สถานีวัดน้ำ Y.14 บริเวณบ้านดอนระเบียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเมื่อเวลา 15.00 น. ของวานนี้(4 ก.ย.62) ในเกณฑ์ 1,043 ลบ.มต่อวินาที มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์)ลดลงในลำดับต่อไป  

                                  
สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมเช้าวันนี้ ที่สถานวัดน้ำ Y.64 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้ 386 ลบ.มต่อวินาที ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 7 ซม. สถานการณ์น้ำมีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้น และเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งในเขตชุมชนดังกล่าวบางแห่งแล้วจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวขนของไว้บนที่สูง หรือที่ปลอดภัย เพราะอาจเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนดังกล่าวได้

ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับลำคลองน้ำไหล และแม่น้ำยมสายเก่า-คลองเมม-คลองบางแก้ว ใน ต.วังวน ต.พรหพิราม ต.หนองแขม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม  และต.บ้านกร่าง อ.เมือง ต.บางระกำ ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ และชุมชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำยมสายหลักในเขตพื้นที่ตำบลบางระกำ ในเขตเทศบาลบางระกำ ต.คุยม่วง ต.ชุมแสงสงคราม ต.ท่านางงาม ต.ปลักแรด อ.บางระกำ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอพยพสัตว์ออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมหลายจังหวัดและ มีสัตวแพทย์เข้าไปฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ แจกจ่ายหญ้าแห้งให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และในวันนี้จะร่วมกับเจ้าหน้าที่บรรจุถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 2,000 ชุดที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานีและจะทำพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึง

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ได้ให้ประมงจังหวัดพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสำรวจความเสียหายด้านประมงของเกษตรกร โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังซึ่งเมื่อน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สัตว์น้ำอาจป่วยและตายฉับพลัน​ได้ รวมทั้งหากมีน้ำท่วมอาจทำให้สัตว์น้ำหลุดออกจากกระชัง ซึ่งจะช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง รวมทั้งพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพิ่มเติมด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน