ชูคนรุ่นใหม่รู้ทันภัยสุขภาพ ตั้งเป้าที่ 1 ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ชูคนรุ่นใหม่รู้ทันภัยสุขภาพ ตั้งเป้าที่ 1 ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ชูคนรุ่นใหม่รู้ทันภัยสุขภาพ ตั้งเป้าที่ 1 ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

รูปข่าว : ชูคนรุ่นใหม่รู้ทันภัยสุขภาพ ตั้งเป้าที่ 1 ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

รมช.สาธารณสุข คิกออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ตั้งเป้าสร้าง “เทรนใหม่ 18+” ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยสุขภาพ หวังเคลื่อนงานป้องกัน NCDs ขยับครองแชมป์อันดับ 1 ของโลก

วันนี้ ( 5 ก.ย.2562) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวในการเปิดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) โดยการเตะบอลพิชิต 3 เป้าหมาย คือ ลดเร็ว ลดเสี่ยง ออกกำลังกาย 150 นาที/สัปดาห์ และลดพุง ลดปรุง ลดโรค พร้อมร่วมเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงขยับบ่อย ๆ ของ สสส. ว่า ตลอดเวลา 18 ปี สสส.ได้ร่วมทำงานกับภาคีเครือข่ายตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้ และขับเคลื่อนเชิงนโยบายเปลี่ยนแปลงสังคม โดยจุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคล และองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ สอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และจากพลังของ สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ขับเคลื่อนมาตรการและแผนงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ในปี 2561 ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ในปีนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปสู่ผู้นำในป้องกันโรค NCDs อันดับ 1 ของโลก

  

 

 

นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า คนไทยเกือบ 4 แสนคน เสียชีวิตก่อนวัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นอันดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 76 ของการตายทั้งหมด เกิดความสูญเสียของ GDP ร้อยละ 2.2 ต่อปี จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 สำรวจพฤติกรรมคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าสูบบุหรี่ 10.70 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไปใน 30 วัน ร้อยละ 27.5 ต่อวัน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ จากการขาดการมีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ เกิดความเครียดในการดำรงชีวิต รวมทั้งอุบัติเหตุ ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

  

 

 

“โรค NCDs “ป้องกันได้” แต่สิ่งสำคัญของทุกความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก การเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง การจัดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) ตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายนนี้ มีแนวคิด “ชนะในความแพ้” คือ การลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองหรือคนรอบข้าง สร้างกำลังใจในการลุกขึ้นมามีสุขภาพที่ดี โดยยก 8 ประเด็นใกล้ตัว เช่น ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาเลือกกินอาหาร เลิกสูบบุหรี่ เลิกเหล้า ชุมชนลุกขึ้นมาสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีในการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในประเด็นต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปัญญาสังคม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือชีวิตดีเริ่มที่เราโดยรวม 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี ที่ทุกคนทำได้ คู่มือประจำวัยรับมือยังไงวัย 18 สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.thaihealth.or.th/livehealthier”

 

กลับขึ้นด้านบน