เช็ก! 15 เส้นทางน้ำท่วม "ยโสธร - อุบลราชธานี"

เช็ก! 15 เส้นทางน้ำท่วม "ยโสธร - อุบลราชธานี"

เช็ก! 15 เส้นทางน้ำท่วม "ยโสธร - อุบลราชธานี"

รูปข่าว : เช็ก! 15 เส้นทางน้ำท่วม "ยโสธร - อุบลราชธานี"

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม 10 จังหวัด จำนวน 40 สายทาง 69 แห่ง ผ่านไม่ได้ 15 แห่ง ใน จ.ยโสธร และอุบลราชธานี พร้อมแนะเส้นทางเลี่ยง

วันนี้ (5 ก.ย.2562) กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์ผลกระทบพายุคาจิกิ พบน้ำท่วมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย, มหาสารคาม, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, กาฬสินธุ์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ และอุดรธานี จำนวน 40 สายทาง (69 แห่ง) ผ่านไม่ได้ 15 แห่ง

สำหรับทางหลวงที่ผ่านไม่ได้มีรายละเอียด ดังนี้

ยโสธร

 • ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เสลภูมิ – ยโสธร พื้นที่ อ.เสลภูมิ ช่วงกม.ที่ 152 – 155 ระดับน้ำสูง 25 – 60 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 202 ไป จ.ยโสธร

 • ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน พื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว ช่วงกม.ที่ 216 – 220 ระดับน้ำสูง 20 – 70 ซม. รถไม่สามารถผ่านได้ ใช้ทางเลี่ยงจาก ทล.23 ที่ กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

 • ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ยโสธร – สะพานคลองลำเซ พื้นที่ อ.ป่าติ้ว ช่วงกม.ที่ 266 – 268 ระดับน้ำสูง 35 – 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 • ทางหลวงหมายเลข 292 ทางเลี่ยงเมืองยโสธร พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่ 2 – 4 ระดับน้ำสูง 60 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 • ทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ในพื้นที่ อ.สามารถ ช่วงกม.ที่ 41 – 43 ระดับน้ำสูง 90 ซม. รถไม่สามารถผ่านได้ ใช้ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ ทล.202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.

อุบลราชธานี

 • ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 223 – 226 พื้นที่ อ.เขื่องใน น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 150 ซม. ทางเลี่ยงใช้ จาก ทล.23 ที่ กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

 • ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 243 – 248 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40-50 ซม. ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

 • ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอน ม่วงสามสิบ –พนา ช่วงกม. ที่ 14-16 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 - 60 ซม. ทางเลี่ยง ทล.121 ไป จ.อำนาจเจริญแล้วใช้ ทล.2134 (ลืออำนาจ-พนา)

 • ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี-ตระการพืชผล ช่วงกม.ที่ 29 - 36 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 100-170 ซม. ทางเลี่ยง ไปตระการฯ ที่บริเวณแยกบ้านแต้ใหม่ ที่ กม.14+450(2050) ไปตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 4041 เพื่อที่จะออกไปพื้นที่ตำบลกุศกร ทล.2134 ตอน ตระการฯ-โขงเจียม

 • ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซำวาย – บุณฑริก ช่วงกม.ที่ 98-99 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ทางเลี่ยง ไป อ. เดชอุดม ทล.2171 แล้ว ใช้ทล.2182 ไป อ.บุณฑริก

 • ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 - 15 ระดับน้ำสูง 100 - 110 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 • ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอน บ้านโคก – ธาตุกลาง ช่วงกม.ที่ 5 - 8 ระดับน้ำสูง 30 - 80 ซม. ทางเลี่ยงทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวาเข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี ต่อไป อ.เขื่องใน

 • ทางหลวงหมายเลข 2413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13 ระดับน้ำสูง 150 ซม. ทางเลี่ยงอยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่ 3.จ.อำนาจเจริญ

 • ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ช่วงกม.ที่ 21 – 22 น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 130 ซม. ทางเลี่ยง จากแยกน้ำปลีกใช้ ทล.202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า ทล.212 ลืออำนาจ ไปแยกบ้านหลักชัย เลี้ยวขวาเข้าหัวตะพาน ทล.2210


ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 

 

กลับขึ้นด้านบน