แนะเลี่ยง 21 เส้นทางภาคอีสานน้ำท่วม

แนะเลี่ยง 21 เส้นทางภาคอีสานน้ำท่วม

แนะเลี่ยง 21 เส้นทางภาคอีสานน้ำท่วม

รูปข่าว : แนะเลี่ยง 21 เส้นทางภาคอีสานน้ำท่วม

กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์น้ำท่วม พบว่ายังมีน้ำท่วม 21 สายทาง ผ่านไม่ได้ 15 แห่ง โดย จ.อุบลราชธานี ยังมีจำนวน 9 แห่ง บางจุดน้ำท่วมสูง

วันนี้ (8 ก.ย.2562) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง แจ้งสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน วันที่ 8 ก.ย. 2562 เวลา 15.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 15 แห่ง รายละเอียด ดังนี้

จ.ยโสธร จำนวน 1 แห่ง
1. ทล.23 ตอน บ้านย่อ – บ้านสวน ช่วงกม.ที่ 216-220
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 75 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี

 

 

จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3 แห่ง
2. ทล.202 ตอน โนนศรีชัย – บ้านบ่อ ช่วงกม.ที่ 254 – 258
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 40 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.23 อ.คำเขื่อนแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกคำเขื่อนแก้ว ไปทล.2083 เลี้ยวขวาที่แยกมหานะชัย ทล.2043 มุ่งหน้าสี่แยกโนนศรีชัย


3. ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41 – 43
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 89 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทล.202 ที่กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2043


4. ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 45 – 46
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทล.202 ที่กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2043

 

 

จ.อุบลราชธานี จำนวน 9 แห่ง
5. ทล.23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-226
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60 – 155 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.212 ไป จ.อำนาจเจริญ จากนั้นใช้ทล.202 มุ่งหน้าไปจ.ยโสธร


6. ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา ช่วงกม.ที่ 14-16
- เส้นทางขาดปิดการจราจรตั้งแต่กม.12 – 17 ระดับน้ำสูง 10 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจากอ.ม่วงสามสิบ ทล.2112 ไป อ.ลืออำนา จากนั้นเลี้ยวขวาใช้ ทล.2134 ไป อ.พนา


7. ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี – ตระการพืชผล ช่วงกม.ที่ 29-36
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 80-110 ซม. ใช้ทางเลี่ยงที่ 1 จากอ.วารินชำราบ ใช้ทล.2112 เลี้ยวขวาที่อ.ลืออำนาจ เข้าสู่ทล.2134 เพื่อไปอ.ตระการพืชผล และเส้นทางเลี่ยงที่ 2 ใช้ทล.231 ที่กม.36 เข้าสู่ ทช.อบ.4005 ถึงบ้านม่วงโคน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทล.2134


8. ทล.2382 ตอน เขื่องใน – ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 2 – 3
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20-80 ซม. 


9. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 - 15
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60-110 ซม.

 
10. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 0 – 4
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 - 100 ซม.


11. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+800
- คอสะพานชำรุดปิดการจราจร

 
12. ทล.2406 ตอน บ้านโคก – ธาตุกลาง ช่วงกม.ที่ 5 – 8
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 80 ซม. ใช้ทางเลี่ยงทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวาเข้าทล.2083 ไปอ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2351 ไปอ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่จ.อุบลราชธานี


13. ทล.2413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 141 ซม. 

 

จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                      14. ทล.2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ช่วงกม.ที่ 21-22                                                                                           - น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 75 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จากแยกน้ำปลีก ใช้ทล.202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า ทล.212 ลืออำนาจ ไปแยกบ้านหลักชัย เลี้ยวขวาเข้าหัวตะพาน ทล.2210


จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง
15. ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12-16
- น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60 ซม. 

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

กลับขึ้นด้านบน