"สะพานห้วยไผ่" ขาด ห้ามผ่าน ทล.2049 ช่วงม่วงสามสิบ - พนา

"สะพานห้วยไผ่" ขาด ห้ามผ่าน ทล.2049 ช่วงม่วงสามสิบ - พนา

"สะพานห้วยไผ่" ขาด ห้ามผ่าน ทล.2049 ช่วงม่วงสามสิบ - พนา

รูปข่าว : "สะพานห้วยไผ่" ขาด ห้ามผ่าน ทล.2049 ช่วงม่วงสามสิบ - พนา

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 รายงานสถานการณ์น้ำท่วม พบสะพานห้วยไผ่ขาด ความยาวประมาณ 20 เมตร จากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว เร่งติดป้ายห้ามผ่านทาง แนะเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น

วันนี้ (8 ก.ย.2562) เฟซบุ๊ก แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 โดยหมวดทางหลวงม่วงสามสิบ รายงานระดับน้ำท่วมสูงและผลกระทบ โดยระบุว่า วันที่ 8 ก.ย.62 เวลา 06.00 น. ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอนม่วงสามสิบ - พนา ที่ กม.14+500 - กม. 16+150 มีปริมาณน้ำลดลงจากเดิม ระดับน้ำอยู่ที่ 0.10 ม. บริเวณสะพานยังมีน้ำไหลเชี่ยวอยู่ตลอดเวลา สะพาน คสล.กม.14+990 (สะพานห้วยไผ่) น้ำไหลเชี่ยว ทำให้สะพานขาด ความยาวประมาณ 20 เมตร และสะพาน คสล.กม.15+970(สะพานลำเซบก) มีการแตกร้าวบริเวณผิวจราจร มีการทรุดตัวช่วงคอสะพาน

แนะนำใช้ทางเลี่ยงจาก อ.ม่วงสามสิบ ทล.2112 ไป อ.ลืออำนา จากนั้นเลี้ยวขวาใช้ ทล.2134 ไป อ.พนา

ภาพ : เฟซบุ๊ก แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ภาพ : เฟซบุ๊ก แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ทั้งนี้ การดำเนินการของหมวดฯ ได้ปิดการจราจร ระหว่าง กม.12+200 - กม.16+300 และเฝ้าระวังจุดภัยพิบัติ และเร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์น้ำท่วมและป้ายเตือนน้ำท่วมทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง และอำนวยการจราจรให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 ข้างทาง

ภาพ : เฟซบุ๊ก แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

ภาพ : เฟซบุ๊ก แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนะเลี่ยง 21 เส้นทางภาคอีสานน้ำท่วม

กลับขึ้นด้านบน