กรมทางหลวงชนบท อัพเดทเส้นทางน้ำท่วม-คอสะพานขาด

กรมทางหลวงชนบท อัพเดทเส้นทางน้ำท่วม-คอสะพานขาด

กรมทางหลวงชนบท อัพเดทเส้นทางน้ำท่วม-คอสะพานขาด

รูปข่าว : กรมทางหลวงชนบท อัพเดทเส้นทางน้ำท่วม-คอสะพานขาด

กรมทางหลวงชนบทแจ้ง 52 เส้นทางน้ำท่วมรถผ่านไม่ได้ ขณะที่ จ.ยโสธร น้ำกัดเซาะคอสะพานบนสายทางหลวงชนบท ยส.3009 ไม่สามารถสัญจรได้

วันนี้ (9 ก.ย.2562) นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดหลังจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทยโสธร บริเวณที่น้ำกัดเซาะคอสะพานบนสายทางหลวงชนบท ยส.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ.คำเตย อ.เลิงนกทา, อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โดยเน้นย้ำการให้ความช่วยเหลือประชาชน และการเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

 

สำหรับสถานการณ์อุทกภัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบทรายงานว่า ขณะนี้มี ถนน ทช.ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด (จ.ร้อยเอ็ด,จ.มหาสารคาม,จ.อุบลราชธานี,จ.อำนาจเจริญ,จ.ยโสธร,จ.มุกดาหาร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 64 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 12 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 52 สายทาง ดังนี้

จ.ร้อยเอ็ด

รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
รอ.4035 แยก ทล. 2044 - บ้านโคกสี อ.โพนทอง,เมยวดี
รอ.3033 แยก ทล. 214 - บ้านโนนสว่าง อ.เมือง
รอ.2051 แยก ทล.23- บ้านหนองเทา อ.เสลภูมิ
รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ
รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ
รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ
รอ.5047 แยก ทช. รอ.3013 - บ้านหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ
รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร
รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร

 

จ.อุบลราชธานี                                                                                                                               

อบ.3024 แยก ทล. 212 - บ้านกุงชัย อ.ม่วงสามสิบ,ลืออำนาจ
อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม
อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน
อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน
อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง
อบ.4056 แยก ทล.2050 - บ้านโหมน อ.ตระการพืชผล
อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
อบ.4031 แยก ทล. 2182 - บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม
อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.4063 แยก ทล. 2171 – บ้านกุดเรือ อ.เดชอุดม
อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์
อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ
อบ.4019 แยก ทล.23- บ้านปลาฝา อ.นาเยีย
อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์
                                                                                                                            

 

จ.อำนาจเจริญ

อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ - บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว
อจ.4023 แยก ทล.2134- บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ
อจ.3017 แยก ทล. 212 - บ้านน้ำคำ อ.เสนางคนิคม,
อจ.4003 แยก ทล. 2210 - บ้านตำแย อ.หัวตะพาน,
ม่วงสามสิบ
อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน - บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก
อจ.4004 แยก ทล. 2134 - บ้านน้อยหม้อทอง อ.พนา
อจ.4005 แยก ทล. 2034 - บ้านนางาม อ.ชานุมาน

 

จ.ยโสธร

ยส.2002 แยก ทล. 23 - บ้านนิคม อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว
ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว
ยส.3012 แยก ทล. 202 - บ้านทรายมูล อ.ป่าติ้ว,เมือง, ทรายมูล
ยส.2007 แยก ทล. 23 - บ้านหนองคู อ.คำเขื่อนแก้ว, เมือง
ยส.2023 แยก ทล. 23- บ้านท่าเยี่ยม อ.เมือง
ยส.3035 แยก ทล. 2351 - บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย
ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย,
ยส.2015 แยก ทล. 23 (กม.ที่ 226+350) - บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว,
ยส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย

จ.มุกดาหาร

สะพานนาจานร่วมใจ (มห.007) สะพานชุมชนนาจานร่วมใจ อ.เมือง

 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเมื่อกรณีถนน คอสะพานขาด ให้เตรียมสะพานเบลีย์และวัสดุสำหรับเชื่อมเส้นทางให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนประชาชนให้สัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน