"หาดใหญ่" ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานจากควันไฟป่าอินโดฯ

"หาดใหญ่" ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานจากควันไฟป่าอินโดฯ

"หาดใหญ่" ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานจากควันไฟป่าอินโดฯ

รูปข่าว : "หาดใหญ่" ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานจากควันไฟป่าอินโดฯ

หมอกควันไฟป่าประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้เกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน 3 วัน

วันนี้ (9 ก.ย.2562) กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ เวลา 09.00 น. พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 26-64 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) ลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี

ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 14-51 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพอากาศดีมาก

แต่ที่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 51 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และพบว่าค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกัน 3 วัน สาเหตุมาจากหมอกควันไฟป่า ประเทศอินโดนีเซีย

 

ขณะที่ช่วงนี้พบจุดความร้อนและกลุ่มควันบริเวณเกาะสุมาตราและบอร์เนียว ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากลมทางทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านเกาะสุมาตรา ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเกินมาตรฐานในบางพื้นที่

ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

ภาพ : กรมควบคุมมลพิษ

ภาพ : กรมควบคุมมลพิษ

 

กลับขึ้นด้านบน