นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ เปิดการประชุมทบ.อินโด - แปซิฟิก

นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ เปิดการประชุมทบ.อินโด - แปซิฟิก

นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ เปิดการประชุมทบ.อินโด - แปซิฟิก

รูปข่าว : นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ เปิดการประชุมทบ.อินโด - แปซิฟิก

นายกรัฐมนตรีย้ำสนับสนุนการยกระดับความร่วมมือภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และภาคีภายนอก รวมทั้งการพัฒนากองกำลังภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก แก้ปัญหาความขัดแย้งบนพื้นฐานความเป็นทหารอาชีพ

วันนี้ ( 9 ก.ย. 2562) กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 ในหัวข้อความมั่นคงที่ยั่งยืน มุมมองใหม่ของกองทัพบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมระบุว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับเครือข่ายผู้นำทางการทหารในทุกระดับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อน

ที่ผ่านมากองกำลังทางบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ได้แสดงออกถึงศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสิ่งสำคัญคือการสร้างมิตรภาพในระดับยุทธศาสตร์ ทั้งระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและภาคีภายนอก เพื่อพัฒนาความไว้วางใจระหว่างกองกำลังทางบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ขจัดความเสี่ยงและความขัดแย้ง ด้วยความเป็นทหารอาชีพ


ขณะที่พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่ากองทัพบกตระหนักถึงการสร้างความร่วมมือ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะภายในอาเซียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศต่างๆ เพราะประเทศไทยถือว่าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์กับทุกประเทศ ทั้งนี้กองทัพบกให้ความสำคัญกับปัญหา ความมั่นคงที่เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของประเทศต่างๆ

สำหรับการประชุมครั้งนี้แบ่งเป็นการประชุมย่อย 3 เวที คือการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก โดยมีผู้บัญชาการทหารบกมิตรประเทศ หรือผู้แทนเข้าร่วม 28 ประเทศ การประชุมสัมมนาการบริหารงานระดับนายทหารชั้นยศ พันโท ถึง พันเอก และการประชุมนายทหารประทวนอาวุโส

กลับขึ้นด้านบน