คลินิกทันตกรรมเอกชน ร่วมให้บริการผู้ป่วยบัตรทอง

คลินิกทันตกรรมเอกชน ร่วมให้บริการผู้ป่วยบัตรทอง

คลินิกทันตกรรมเอกชน ร่วมให้บริการผู้ป่วยบัตรทอง

รูปข่าว : คลินิกทันตกรรมเอกชน ร่วมให้บริการผู้ป่วยบัตรทอง

สปสช.ระบุปี 2562 มีคลินิกทันตกรรมเอกชนร่วมโครงการฯ 82 แห่ง ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน

วันนี้ (9 ก.ย.2562) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการหน่วยบริการร่วมให้บริการทันตกรรมเขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562” โดยลงพื้นที่ “คลินิกทันตกรรมไอวอรี่เฮ้า” ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในคลินิกทันตกรรมเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

ทพ.อรรถพร กล่าวว่าโครงการหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านทันตกรรมเป็นหนึ่งใน 4 โครงการเชิงรุกของ สปสช.เขต 13 กทม. เพื่อดูแลชาว กทม.ให้มีสุขภาพที่ดี เพราะสุขภาพช่องปากและฟันเป็นสิ่งสำคัญ หากเคี้ยวอาหารไม่ได้หรือช่องปากมีปัญหา ร่างกายจะมีปัญหาสุขภาพอื่นตามมา ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ได้บรรจุบริการด้านทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมรักษาตามช่วงกลุ่มวัยไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อดูแลประชาชนให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

พื้นที่ กทม.มีประชากรที่มีทะเบียนบ้านและประชากรแฝงกว่า 10 ล้านคน ประกอบกับจำนวนหน่วยบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลที่จำกัด สปสช.เขต 13 กทม.จึงได้ขยายบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันไปยังหน่วยบริการ่วมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบประมาณ ปี 2562 มีหน่วยบริการร่วมด้านทันตกรรมเพิ่มเติมจำนวน 150 แห่ง โดยเป็นศูนย์การบริการสาธารณสุข กทม.จำนวน 68 แห่ง และคลินิกทันตกรรมเอกชน จำนวน 82 แห่ง ให้บริการควบคุมและป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันผุในทุกกลุ่มวัย เน้นกลุ่มเด็กปฐมวัยและกลุ่มผู้สูงอายุ

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมให้คำแนะนำ เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือทาฟลูออไรด์วาร์นิชเข้มข้นสูงเฉพาะที่สำหรับเด็กอายุ 6-20 ปี เคลือบหลุ่มร่องฟันหลังถาวรซี่ที่ 6,7 และ 4,5 ทาฟูลออไรด์วานิช ส่วนผู้สูงอายุ ขูดหินปูนและทำความสะอาดฟันทั้งปาก ในหญิงตั้งครรภ์ อุดฟันและถอนฟัน

ทพ.มณฑล ศักดานุวัฒนกุล ผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรมไอวอรี่เฮ้า มองว่าเป็นโอกาสอันดีในการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทันตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกัน เริ่มแรกได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจของคลินิกฯ ทำให้มีประชาชนสิทธิบัตรทองมาลองมารับบริการ และได้ชวนคนในครอบครัวและชุมชนมารับบริการเพิ่ม ทำให้แต่ละวันมีประชาชนสิทธิบัตรทองมารับบริการที่คลินิก 20-50 คนต่อวัน ส่วนการเบิกจ่ายชดเชยก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนตัวมองว่าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบที่ดี ทำให้ประชาชนจากที่ไม่เคยเข้าถึงบริการสามารถบริการสุขภาพที่ดีได้

 

 

กลับขึ้นด้านบน