คมนาคมเตรียมสู้คดี “อี-ทิกเก็ต” และ “แคชบ็อกซ์”

คมนาคมเตรียมสู้คดี “อี-ทิกเก็ต” และ “แคชบ็อกซ์”

คมนาคมเตรียมสู้คดี “อี-ทิกเก็ต” และ “แคชบ็อกซ์”

รูปข่าว : คมนาคมเตรียมสู้คดี “อี-ทิกเก็ต” และ “แคชบ็อกซ์”

คมนาคมเตรียมสู้คดี ช.ทวี ปมเลิกสัญญาติดตั้งเครื่อง อี-ทิกเก็ต บนรถเมล์ หลังเอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 1.5 พันล้านบาท ด้าน ขสมก.โต้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้

วันนี้ (9 ก.ย.2562) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) (CHO) เปิดเผยว่าจากกรณีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้บอกเลิกสัญญาโครงการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ทิกเก็ต) และ แคชบ็อกซ์ บนรถโดยสารประจําทาง จํานวน 2,600 คัน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี วงเงิน 1,655 ล้านบาท สร้างความเสียหายต่อบริษัท 

จึงได้มอบหมายให้สํานักงานกฎหมาย ยื่นคําฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ 1998/2562 ระหว่างบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าที่ควรได้รับ วงเงิน 1,556 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนถึงวันชําระแล้วเสร็จ และให้คืนหลักประกันสัญญาพร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการคืนหลักประกันล่าช้าดังกล่าวแล้ว 

 

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า กระทรวงฯ ได้สั่งการให้ ขสมก.หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหาแนวทางในการต่อสู้คดีกับ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ในกรณีเอกชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ควบคู่ไปกับการว่าจ้างที่ปรึกษาสำนักงานทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญกฎหมายแพ่งและกฎหมายปกครอง เพื่อเตรียมต่อสู้คดีดังกล่าวแล้ว

ด้าน ขสมก.ยืนยันว่า การบอกเลิกสัญญาในครั้งนี้ ขสมก.ก็เสียประโยชน์และมีค่าเสียเวลาด้วยเช่นกัน เนื่องจากอุปกรณ์ที่เอกชนนำมาติดตั้งไม่สามารถใช้งานได้จริงตามที่ตกลงในสัญญา ระบบไม่เสถียร และแม้ว่าจะมีการทดลองหลายครั้งก็ใช้งานไม่ได้ นอกจากนี้ระบบทอนเงินยังใช้เวลานาน ส่งผลกระทบกับผู้โดยสารในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

กลับขึ้นด้านบน