กทม.ชะลอเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 80 บาทต่อเดือน ออกไป 1 ปี

กทม.ชะลอเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 80 บาทต่อเดือน ออกไป 1 ปี

กทม.ชะลอเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 80 บาทต่อเดือน ออกไป 1 ปี

รูปข่าว : กทม.ชะลอเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 80 บาทต่อเดือน ออกไป 1 ปี

กทม.ชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 80 บาทต่อเดือน ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เนื่องจากรัฐบาลต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและพิจารณาเพิ่มเติมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนการสร้างขยะ

วันนี้ (10 ก.ย.2562) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุถึงการชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 80 บาทต่อเดือน จากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ออกไปอีก 1 ปี โดยมีเนื้อหาดังนี้

ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 ให้ชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 80 บาทต่อเดือน จากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ออกไปอีก 1 ปีครับ เนื่องจากได้ทบทวนถึงปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งด้านสถานการณ์บ้านเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่สำคัญคือ ให้พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมขยะตามสัดส่วนการสร้างขยะ เช่น ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีปริมาณขยะมาก ก็ควรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากกว่า เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน