ผู้ปกครองเสนอย้ายนักเรียนกลับโรงเรียนบ้านขุนสมุทร

ผู้ปกครองเสนอย้ายนักเรียนกลับโรงเรียนบ้านขุนสมุทร

ผู้ปกครองเสนอย้ายนักเรียนกลับโรงเรียนบ้านขุนสมุทร

รูปข่าว : ผู้ปกครองเสนอย้ายนักเรียนกลับโรงเรียนบ้านขุนสมุทร

หลังครบ 2 เดือน ทดลองย้ายเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจำนวน 6 คน ไปเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่ ปรากฏว่าผู้ปกครองเสนอให้ย้ายนักเรียนกลับมาเรียนที่เดิม สาเหตุเพราะการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากจนกลายเป็นภาระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลหลังย้ายนักเรียนจำนวน 6 คน ของโรงเรียนบ้านขุนสมุทร ในหมู่บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 10 กม.ครบ 2 เดือน 


นางราตรี ดีดอก หนึ่งในผู้ปกครอง เสนอให้เด็กทั้ง 6 คน กลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทร ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมเพราะเห็นว่า การย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครอง เพราะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปส่งนักเรียน เนื่องจากการเดินทางค่อนข้างลำบากต้องนั่งเรือ 

 

เช่นเดียวกับนายสุรกิจ ละเอียดดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนอีกคน ยืนยันว่า การย้ายเด็กไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยไม่ใช่ทางออกที่ดี เพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง แต่ทางออกที่ดี คือ ต้องจัดการเรียนการสอนใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะครูจะต้องเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

 

ขณะที่นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ ซึ่งเข้าร่วมรับฟังความเห็นด้วย ยืนยันว่า ภายในวันที่ 28 ก.ย.นี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะลงพื้นที่เข้ารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อประเมินว่าจะยุบโรงเรียนบ้านขุนสมุทรหรือไม่ 

กลับขึ้นด้านบน