"อนุทิน" รับมอบรถพยาบาลให้ รพ.ปาย

"อนุทิน" รับมอบรถพยาบาลให้ รพ.ปาย

"อนุทิน" รับมอบรถพยาบาลให้ รพ.ปาย

รูปข่าว : "อนุทิน" รับมอบรถพยาบาลให้ รพ.ปาย

“รมว.สธ.” รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จากมูลนิธิเขมไชย รสานนท์ เพื่อมอบให้ รพ.ปาย สำหรับส่งต่อผู้ป่วยยัง รพ.ขนาดใหญ่ ที่ใช้เวลาเดินทางกว่า 3 ชม.

วันนี้ (11 ก.ย.2562) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.พิศิษฐ์ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวหลังรับมอบรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตจำนวน 1 คัน จากมูลนิธิเขมไชย รสานนท์ ว่า รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 381 คน ซึ่งผู้ป่วยบางส่วนจำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อไปรักษายังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อาทิ กลุ่มอุบัติเหตุ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร โรคทางสูติกรรม ซึ่งใช้เวลาส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.แม่ฮ่องสอน 2.30 ชั่วโมง และรพ.นครพิงค์ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 

จึงจำเป็นต้องมีรถพยาบาลที่มีความพร้อม ซึ่งมูลนิธิเขมไชย รสานนท์ ได้เห็นความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย สนับสนุนรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน สำหรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัยให้ได้รับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า

ทั้งนี้ รพ.ปาย ได้ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกวันเฉลี่ยวันละ 2 คน จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2560-2562 ได้ส่งต่อผู้ป่วยยังโรงพยาบาลศรีสังวาล รวม 3,143 ครั้ง โรงพยาบาลนครพิงค์ 4,062 ครั้ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2,093 ครั้ง และโรงพยาบาลใกล้เคียง 2,087 ครั้ง รวมทั้งหมด 11,385 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทเอกชนยังได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ให้กับ รพ.ปาย และ รพ.สต.ในอำเภอปายทุกแห่งๆ ละ
1 เครื่อง รวม 12 เครื่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและช่วยในการฟื้นคืนชีพ

กลับขึ้นด้านบน