ศาล มีคำสั่งให้ส่งเอกสารประกอบคำร้องตีความ พ.ร.ก.เพิ่ม

ศาล มีคำสั่งให้ส่งเอกสารประกอบคำร้องตีความ พ.ร.ก.เพิ่ม

ศาล มีคำสั่งให้ส่งเอกสารประกอบคำร้องตีความ พ.ร.ก.เพิ่ม

รูปข่าว : ศาล มีคำสั่งให้ส่งเอกสารประกอบคำร้องตีความ พ.ร.ก.เพิ่ม

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่รับคำร้องกรณีการออก พ.ร.ก.ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.สถาบันครอบครัว เนื่องจากเอกสารประกอบคำร้องยังไม่สมบูรณ์ และมีคำสั่งให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

วันนี้ (11 ก.ย.2562) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวสรุปการประชุมที่สำคัญ รวมทั้งกรณีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173 ว่าพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรคหนึ่งหรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 173 วรรค 2 บัญญัติเงื่อนไขให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง ซึ่งเมื่อตรวจสอบจากคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องนี้แล้ว มีเพียงสำเนาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 และสำเนาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เท่านั้น

โดยไม่ปรากฏหนังสือจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นำพระราชกำหนดนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ,หนังสือเชิญประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดนี้และรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่มีการพิจารณาพระราชกำหนด ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อพิจารณาประกอบว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173 วรรคสองหรือไม่

กลับขึ้นด้านบน