สนช.ลงมติเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว

สนช.ลงมติเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว

สนช.ลงมติเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว

รูปข่าว : สนช.ลงมติเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว

สนช.ลงมติเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้ว หลังใช้เวลารวม 6 ชั่วโมงในการพิจารณาและอภิปรายแบบเต็มสภา ตามกระบวนการพิจารณาแบบ 3 วาระรวดภายในวันเดียว

วันที่ 18 มิ.ย.2558 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใช้เวลาไม่ถึง 6 ชั่วโมงในการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราว ก่อนมีมติเสียงเอกฉันท์ 203 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ให้ความเห็นชอบร่างทั้งฉบับ หรือว่าวาระที่ 3 โดยก่อนหน้านั้น ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 204 เสียง รับหลักการในวาระที่ 1 และในวาระที่ 2 หรือว่าขั้นการแปรญัตติ ไม่มีสมาชิก สนช.ขอแปรฐญัตติปรับปรุง แก้ไข สาระสำคัญของร่างกฎหมาย โดยเป็นเพียงการอภิปรายให้ข้อสังเกต และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเท่านั้น
 
สำหรับมาตราที่มีผู้อภิปรายให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง คือมาตรา 3 ว่าด้วยการปรับแก้คุณสมบัติ คุณลักษณะต้องห้าม เพื่อเปิดทางผู้เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง โดยสมาชิกบางส่วน
มีความกังวลต่อข้อบัญญัติที่อาจเกิดการขัดกันของข้อกฎหมาย หรืออาจมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซ้ำ ซึ่งประธานรัฐบาลผู้เสนอร่างกฎหมายได้ชี้แจงถึงเจตนารมณ์ เพื่อเปิดกว้างและให้ความเป็นธรรม โดยผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจะไม่ได้รับประโยชน์จากร่างแก้ไขฉบับนี้
 
ขณะที่มาตรา 5 ว่าด้วยการจัดทำประชามติ สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดช่องให้มีคำถามเพิ่มเติมในการทำประชามติ โดยกังวลว่าอาจเป็นคำถามที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงให้ความมั่นใจว่าก่อนส่งคำถามให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการทำประชามติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะคัดกรองความถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาในภายหลัง ขั้นตอนการปฏิบัตินับจากนี้ภายใน 15 วัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะนำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป โดยทันทีที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญจะขออนุมัติจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อขยายเวลาการทำงานของตัวเองออกไปอีก 30 วัน
 
ทั้งนี้ สปช.จะลงมติว่ารับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่ 6 กันยายน 2558 และคาดการณ์กันว่าการออกเสียงประชามตินั้นจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 10 มกราคม 2559 


กลับขึ้นด้านบน