องค์กร Save BCC ประกาศชะลอจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2

องค์กร Save BCC ประกาศชะลอจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2

องค์กร Save BCC ประกาศชะลอจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2

รูปข่าว : องค์กร Save BCC ประกาศชะลอจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2

องค์กร Save BCC ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3 ประกาศ ชะลอการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จี้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยตอบสนองหรือคำชี้แจงต่อข้อเรียกร้องต่อแถลงการณ์ที่ผ่านมา

วานนี้ (11 ก.ย.2562) องค์กร Save BCC ออกแถลงการณ์ ครั้งที่ 3 โดยระบุว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา "องค์กร Save BCC" ได้เสนอข้อเรียกร้องในแถลงการณ์ฉบับที่ 1 และ 2 ต่อประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มน.วิศาล มหชวโรจน์ และ ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 27 ส.ค. และ 1 ก.ย.2562 ตามลำดับ

ภาพ : องค์กร SaveBcc

ภาพ : องค์กร SaveBcc


เพื่อเรียกร้องให้สภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไขปัญหาการดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมแก่บุคลากรคนสำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าข้อเรียกร้องนั้นจะเป็นข้อเรียกร้องจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง  คณะครู นักเรียนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หรือ กระทั่งคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตาม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และสภาคริสตจักรในประเทศไทย กลับหลบเลี่ยงการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ และเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องที่ผ่านมาทั้งหมด

อีกทั้งยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความประสงค์จะแก้ไขความอยุติธรรมดังกล่าวให้ดีขึ้นแต่อย่างไร โดยการกระทำดังกล่าวนั้นได้ทำลายความน่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและรักษาการผู้จัดการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากสังคมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอย่างสิ้นเชิง

ภาพ : องค์กร SaveBcc

ภาพ : องค์กร SaveBcc


ทั้งนี้ องค์กร Save BCC ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน มีความเห็นร่วมกัน ถึงการดำเนินการคัดค้าน และแสดงออกถึงความไม่ไว้วางใจต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชุดปัจจุบันซึ่งมี มน.วิศาล มหชวโรจน์ เป็นประธาน และมี ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ เป็นรักษาการผู้จัดการเรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยจะชะลอการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นี้ จนกว่าจะได้รับการตอบสนองหรือคำชี้แจงต่อข้อเรียกร้องทั้งหมด ตามแถลงการณ์ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 และจะดำเนินการเคลื่อนไหวทุกๆ ช่องทาง เพื่อแสดงพลังและผลักดันข้อเรียกร้องของประชาคม BCC ต่อไป 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้องขอความโปร่งใสกรณีสอบสวน ผอ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

องค์กร SaveBcc นำแต่งดำ ทำสภาคริสตจักรสะเทือน

ทำไมต้อง SAVE BCC ความขัดแย้งที่ยังไม่จบ

สช.ตั้ง คกก.สอบปัญหาขัดแย้ง รร.กรุงเทพคริสเตียน

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน