"ชวน" สรุป 18 ก.ย.นี้ ยังเปิดซักฟอกปมถวายสัตย์ฯ

"ชวน" สรุป 18 ก.ย.นี้ ยังเปิดซักฟอกปมถวายสัตย์ฯ

"ชวน" สรุป 18 ก.ย.นี้ ยังเปิดซักฟอกปมถวายสัตย์ฯ

รูปข่าว : "ชวน" สรุป 18 ก.ย.นี้ ยังเปิดซักฟอกปมถวายสัตย์ฯ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้ว่า การอภิปรายทั่วไปตาม ม.152 ทั้งปมถวายสัตย์ฯไม่ครบ ตามรัฐธรรมนูญ และงบประมาณยังเป็นไปตามวาระปกติไม่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (12 ก.ย.2562) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า กระบวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 18 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ เรื่องการถวายสัตย์ฯไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ และกรณีที่รัฐบาลไม่ชี้แจงงบประมาณดำเนินนโยบาย ซึ่งเป็นวาระปกติ และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และไม่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

โดยเป็นดำเนินการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดไว้ว่าสิทธิและหน้าที่ของสมาชิสภาผู้แทนราษฎรทำอะไรได้บ้าง และตาม ม.152 ให้สิทธิ ส.ส.อภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และให้คำแนะนำ ซึ่งการอภิปรายก็จะเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม

นอกจากนี้ นายชวน ยังกล่าวถึงการรับเสนอพระบรมราชโองการปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เมื่อในอดีตนั้นว่า เป็นไปตามกระบวนการของระบบราชการ หากอยากทราบรายละเอียดขอให้ไปดูข้อมูลย้อนหลังว่ามีประกาศ หรือมีพระบรมราชโองการอย่างไร โดยปฏิเสธที่จะตอบว่าการปลดออกนั้นจะมีผลกับการเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องตอบเรื่องนี้

ขณะที่ท่ามกลางสถานการณ์เสียงรัฐบาลปริ่มน้ำ และมีจำนวนใกล้เคียงกับฝ่ายค้าน นายชวนในฐานะประธานสภาฯ ก็จะยังงดออกเสียงลงมติ โดยเชื่อว่าจะไม่มีผลอะไรต่อผลคะแนนในญัตติหรือวาระต่าง ๆ พร้อมถามกลับว่ามีเรื่องใดบ้างที่เสียงไม่พอ และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายที่มีเสียงไม่พอก็จะแพ้ในการโหวตญัตติ แต่ยอมรับว่าญัตติแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน เช่น งบประมาณแผ่นดิน ถ้าไม่ผ่านก็จะต้องมีปัญหาแน่ ขณะที่ญัตติต่าง ๆ ทั่วไปเป็นอิสระในการลงมติ

 

 

กลับขึ้นด้านบน