สหภาพฯ ขสมก.จี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหา ขสมก.

สหภาพฯ ขสมก.จี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหา ขสมก.

สหภาพฯ ขสมก.จี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหา ขสมก.

รูปข่าว : สหภาพฯ ขสมก.จี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหา ขสมก.

สหภาพฯ ขสมก.ยื่นหนังสือต่อ รมว.คมนาคม เรียกร้องตั้งบอร์ดชุดใหม่ เร่งติดตามการฟ้องร้องของบริษัทเอกชน กรณีอี-ทิกเก็ต และแคชบ็อกซ์

วันนี้ (12 ก.ย.2562) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ยื่นหนังสือต่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับหนังสือแทน


นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.กล่าวว่า ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก.แทนบอร์ดที่ลาออกไป เนื่องจากขณะนี้การบริหารงานล่าช้า หากไม่รีบดำเนินการจะทำให้ ขสมก.เสียหาย

ขณะเดียวกัน ยังขอให้เร่งรัดในการติดตามการกรณีที่ บริษัท ช.ทวี จํากัด (มหาชน) ยื่นฟ้อง ขสมก.ต่อศาลปกครองกลาง โดยเรียกร้องค่าเสียหาย 1,556 ล้านบาท เนื่องจากได้บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสาร (อี-ทิกเก็ต) และเครื่องเก็บค่าโดยสารบนรถประจำทาง (แคชบ็อกซ์) จำนวน 2,600 คัน วงเงิน 1,665 ล้านบาท โดยขอให้ไปติดตามว่ากระบวนการดังกล่าวทำถูกต้องตามทีโออาร์หรือไม่ พร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ ขสมก.

นายวีระพงษ์กล่าวต่อว่า ขอให้พิจารณาให้ ขสมก.เป็นผู้เดินรถ สาย 515 (ทางด่วน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ใช้อำนาจนายทะเบียนตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 อนุญาตให้ขสมก.เดินรถในเส้นทางดังกล่าวอยู่ชั่วคราวจนถึงวันที่ 26 ก.ย.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและขอให้ดูแลพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานในตำแหน่งอื่นๆ ที่ป่วยเป็นโรคสืบเนื่องจากการทำงาน สภาพร่างกายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ ให้เข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด (เออรี่รีไทร์) ตามแผนฟื้นฟูองค์การ

 

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอื่นๆอีก เช่น ขอให้ ขสมก. บรรจุคนลงในโครงสร้างเดิม เนื่องจากโครงสร้างใหม่ที่บอร์ดมีมติให้ความเห็นชอบ ไม่สามารถนำโครงสร้างใหม่มาบังคับใช้ได้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังไม่ให้ความเห็นชอบ ถือเป็นโครงสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมาบังคับใช้กับพนักงานไม่ได้

ขอให้ ขสมก.ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่ง และให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระ หรือหากผิดเงื่อนไขสัญญาให้ยกเลิกสัมปทาน โดยให้ฝ่ายกฎหมาย ขสมก.เร่งรัดหนี้สินตามกฎหมายต่อไป รวมถึงขอให้แก้ปัญหารถตู้ผิดกฎหมายหรือรถเถื่อนที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยให้กรมการขนส่งทางบกตรวจจับรถตู้หรือรถหมวดต่าง ๆ ที่กระทำผิดกฎหมาย

 

ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จะนำข้อเสนอเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา พร้อมย้ำว่า กระทรวงฯยินดีรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย ขณะเดียวกันนโยบายของกระทรวงคมนาคมคือต้องการให้ ขสมก.เป็นขนส่งแห่งชาติ จะต้องมีรถที่ดีให้บริการแก่ประชาชน ส่วนเรื่องเส้นทางขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการปฏิรูปเส้นทางเดินรถอยู่ พร้อมยืนยันว่า กระทรวงคมนาคมในรัฐบาลชุดนี้จะต้องไม่มีเรื่องค่าโง่แน่นอน

ส่วนกรณีของรถเมล์สาย 515 (ทางด่วน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้เดินรถชั่วคราวนั้น จะเร่งหารือกับกรมการขนส่งทางบกให้เร่งพิจารณาเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน

กลับขึ้นด้านบน